Praksismanageren som mellemleder

Kursusnummer: 9225020

 

Hvordan udøver du ledelse som mellemleder?

Hvis du er praksismanager med ledelsesbeføjelser giver kurset dig mulighed for at sætte fokus på din rolle som mellemleder i en praksis. Det er både en spændende og udfordrende rolle, da du er bindeleddet mellem ledelse og medarbejdere. I en kompagniskabspraksis består ledelsen af mere end én leder. I de praksis, der har praksismanagere ansat, er der ofte mange kompagnoner. Det kræver, at man som praksismanager har en forståelse og respekt for en ledelsesstruktur, der kan give ”forsinkelser” i beslutningsprocessen og utålmodige medarbejdere. I de situationer er det vigtigt at have begge parters tillid, og værne om sin troværdighed og integritet. Som praksismanager skal man være loyal overfor ledelsens vision og værdier, og handle indenfor rammerne af disse.

 

Formål:

Kurset skal styrke dig i din rolle som mellemleder og give dig konkrete ledelsesværktøjer.

 

Form og indhold

Læringsperspektiv:

Inden kurset får du lavet en JTI personlighedstest og du får feedback før kurset. Kurset veksler mellem katedral undervisning og gruppediskussioner med cases.

 

Torsdag den 11.02.21

9.30-10.00     Præsentation og tjek in.

10.00-10.45   Ledelse som begreb: Teorier om ledelse og mellemledelse i det offentlige

10.45-11.00   Pause

11.00-12.00   Dilemmaer som mellemleder

12.00-13.00   Frokost

13.00-13.45   Ledelse indad: Hvem er jeg? Det personlige lederskab med afsæt i JTI

13.45-14.30   Styrker og svagheder ud fra JTI
14.30-15.00   Øvelse: Hvad er mit ledelsesrum og mit ledelsesgrundlag?

15.00-15.30   Pause

15.30-16.00   Plenum: Hvordan skaber man sit ledelsesrum?

16.00-17.30   Spændingsfeltet som praksismanager. Hvordan passer man på sig selv?

 

 

Torsdag den 12.02.21

8.30-9.30      Ledelse op: Hvad er praksis værdier, strategi og vision?

9.30-10.00    Øvelse: Hvordan navigerer man i dette felt?

10:00-10.45  Anerkendende ledelse: Hvordan hjælper man lægerne med at nå målene og efterstræbe visionen?

10.45-11.00   Pause

11.00-12.00   Anerkendende følgeskab: Hvordan hjælper man personalet med at nå målene?

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.00   Ledelse ud: En foranderlig offentlig primærsektor

14.00-15.00   Ledelse på tværs: Patienter, kommune, regioner, sygehuse og andre aktører i sundhedsvæsenet

15.00-15.30   Hjemmeopgave til kursusdag 2

 

 

Torsdag den 20.04.21

9.00-10:00   Ledelse ned: personaleledelse. Anerkendelse og motivation

10.00-10.45   Omsorgs- trivselssamtaler

10.45-11.00   Pause

11.00-12.00   Konflikthåndtering

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.00   ”Den svære samtale”

14.00-14.45   Kompetenceudvikling og medarbejdervurdering

14.45-15.00   Pause

15.00-15.30   Rekruttering

15.30-16.00   Afrunding

 

Målgruppe

Praksismanagere med ledelsesbeføjelser. Det må gerne variere i hvor høj grad.

 

Undervisere

Heidi Bøgelund Frederiksen, ph.d., chefkonsulent, uddannelseskonsulent i PLO-E

Jeanette Oxholm, praksismanager

 

Kursusleder
Jeanette Oxholm, praksismanager

 

Tid & sted

11.-12. februar 2021 (internat) + 20. april 2021,  Nyborg Strand

Internatets dag 1 afholdes d. 9. december fra kl. 9.30-17.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 9.00, middag kl. 19.00, uformel erfaringsudveksling og valgfri overnatning. Den 10. december starter programmet kl. 8.30, og det slutter kl. 15.30. Den opfølgende kursusdag afholdes 11. februar 2021 fra kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

9. oktober 2020

 

  

Pris

Kr. 9.500,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding