Samtalen om alkohol - en opgave for praksispersonalet - AFLYST

Kursusnummer: 9224920

 

Praksispersonalet har mange patientsamtaler i forhold til kronikerforløb, forebyggelse og ændring af livsstil. Alkohol er et relevant emne men kan for personale og nogle patienter være grænseoverskridende og svært at tale om.

Ved at klæde praksispersonalet på til den svære samtale, give dem de rette kompetencer, vil samtalen blive lettere, og patienten vil blive motiveret til forandring fremfor måske at blive stødt væk.

 

Indhold og form

Du vil på kurset tilegne dig:

 

Viden om overforbrug, afhængighed og drikkemønstre

Anvendeligheden af screening

Kroppens reaktion på alkohol

Sociale konsekvenser for den drikkende

Konsekvenser for de pårørende og for samfundet

Rådgivnings- og behandlingstilbud

Supplerende medicinsk behandling

 

Hovedvægten af undervisningen vil omhandle følgende:

 

Undervisning og træning i samtale om alkohol med brug af motiverende teknikker, herunder refleksion

Efter behov: Samtale med pårørende

Netværksdannelse og evaluering

 

Centralt i kurset står viden om, og træning i teknikker fra motivational interviewing herunder at vurdere patientens alkoholvaner og i samråd med patienten at forestå det rette tilbud.

 

Undervisningsformen er en blanding af teoretiske oplæg krydret med spørgsmål og dialog samt træningsøvelser i mindre grupper med feedback og sparring.

 

Målgruppe

Praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund, som har selvstændige konsultationer og som har et ønske om at få indsigt og lyst til at afprøve samtalemetoden.

 

Vi anbefaler, at du før kurset har læst DSAM vejledningen "Spørg til alkoholvaner" samt er indstillet på at forberede en hjemmeopgave, som sendes til deltagerne inden kursusstart.

 

Undervisere

Sverre Barfod, speciallæge i almen medicin

Anne Kimmer, psykolog

 

Kursusleder

Kristine Johansen konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

16. november 2020, IDA Conference, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

16. september 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.300,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding