Almen praksis som tovholder for patienten med kræft

Kursusnummer: 9224820

 

Indenfor de sidste årtier har vi oplevet et stigende antal patienter, der diagnosticeres med kræft. Samtidig er der sket revolutionerende udvikling af viden og behandling indenfor onkologien, så flere end nogensinde overlever en kræftdiagnose.

 

Det betyder i praksis, at vi  generelt møder en større andel patienter, der har oplevet at få en kræftdiagnose. En stor opgave, som i særdeleshed stiller krav til almen praksis for at løfte opgaven.

 

Formålet med dette kursus er, at praksispersonalet får mere viden og flere redskaber til at sikre bedre helbred og livskvalitet for den enkelte kræftpatient og dennes familie. Fokus vil være på voksne patienter med kræft eller tidligere kræftpatienter.

 

Indhold og form

Kurset består af 2 kursusdage, med ca. 1 1/2 måneds mellemrum.

 

På kurset vil der være et flow af spændende oplæg, der alle vil bidrage med at give et helhedsbillede af dette komplekse emne.

 

Der vil være gruppearbejde med tid til refleksion. Du vil efter første kursusdag få en mindre opgave, som kan  løses i egen praksis mhp. implementering af det lærte.

 

Professor Mikael Rørth vil redegøre for de mest almindelige kræftformer hos voksne, som vi ser i praksis. Behandling samt senfølgerne heraf og hvilken betydning komorbiditet har i forhold til kræftdiagnosen. Antropolog Anette Sonne Nielsen vil gennemgå betydningen af almen praksis' rolle, støtte og omsorg for patienter i kræftforløb, herunder konsultationssygeplejerskens centrale rolle. Anette vil give konkrete eksempler og nyttige værktøjer til, hvordan kontakten kan organiseres samt fastholdes.

 

Overlæge Kristoffer Marsaa og sygeplejerske Janni Mendahl vil give bud på, hvordan vi som sygeplejersker kan hjælpe patienten til at finde håb i det håbløse og om at lindre det, som kan lindres. 

 

Forskningsleder, ph.d. og psykolog Svend Aage Madsen har forsket i ”Mandens møde med sundhedssystemet”. Han vil udfordre os som sygeplejersker i forhold til, om vi måske skal have en anden ”approach” til ”manden” - i vores rolle som tovholder i kræftforløbet.

 

Målgruppe

Konsultationssygeplejersken

 

Undervisere

Mikael Rørth, professor, Rigshospitalet  

Anette Sonne Nielsen, antropolog ph.d. og specialkonsulent i KAP-H

Kristoffer Marsaa, overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Janni Mendahl, sygeplejerske ved Palliationsenheden Herlev Hospital

Svend Aage Madsen, forskningsleder, ph.d., Rigshospitalet, med speciale i ”mandens møde med sundhedssystemet”

 

Kursusleder

Sara Khan, konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

31. august og 26. oktober 2020, IDA Conference, København

Kurset afholdes begge dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

26. juni 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 5.500,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding