Faglighed i alle konsultationer

Kursusnummer: 9224720

 

Sygdomsfrygt, funktionstab, kronisk eller kritisk sygdom, sorg, ensomhed og andre svære følelser hos patienterne er også en del af vores hverdag. Her skal vi levere en sundhedsydelse, der bl.a. handler om at give patienten mindre frygt og tristhed, et glædesløft, større mening og om at tænde et håb.

I en travl hverdag, må vi ikke glemme, at dét at tale om trivsel har sundhedsværdi og løfter fagligheden i stort set alle konsultationer. Med større tilfredshed og trivsel hos patienten følger som en ikke uvæsentlig sidegevinst større arbejdsglæde og stressrobusthed hos os selv.

 

Indhold og form

Undervisningen tager afsæt i konsultationen som et menneskemøde, der er præget af ofte vidt forskellige livsværdier, normer og holdninger. Hvordan navigerer vi sundhedsfagligt i dette set i lyset af, at vi lever i en tid, hvor patienternes selv- og medbestemmelse og patientinddragelse fylder mere og mere?

 

Vi vil via oplæg, debat og filmklip afdække vigtige elementer af dette menneskemøde, herunder:

  • Åbenhed, venlighed og respekt for forskellighed og patientens autonomi
  • Afdækning af patientens behov? Hvor går grænsen for, hvad sundhedspersonen skal tage sig af?
  • Hvordan samtalen kan bygges op, så der leveres en sundhedsydelse, der både lever op til højeste faglige standarder og tilgodeser patientens forestillinger og behov

Formålet med kurset er at give dig

  • Mulighed for at forholde dig aktivt til, hvordan livsværdier, normer og holdninger præger de sundhedsydelser, vi leverer – og hvad vi helt konkret kan gøre for at løfte fagligheden i alle konsultationer
  • Mulighed for at træne samtalen om trivsel og samtalens positiv psykologiske elementer
  • Indblik i, hvordan vi med fordel kan inddrage patientens netværk, især den pårørende som en værdifuld ressource, men samtidig må forebygge, at den pårørende selv bliver syg.

Målgruppe

Praksispersonale

 

Underviser

Jesper Bay-Hansen, speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi og CIPP-sertificeret i positiv psykologi.

 

Kursusleder

Michala Eich

 

Tid & sted:

3. november 2020 på IDA Conference, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist:

3. september 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris: 3.300 kr.

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416

Tilmeld dig nyhedsbrev om praksispersonalekurser