Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis - fortsat ledige pladser

Kursusnummer: 9224520

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen refusion.

 

Type 2 diabetes og OK18

Diabetes som modelsygdom. Hvordan gennemtænker og nytænker vi indsatsen for patienter med en kronisk sygdom? Som en del af OK 18 skal almen praksis overtage ansvaret for patienter med type 2 diabetes, som tidligere har været fulgt i et diabetes-ambulatorium.  Med OK18 er også kommet patientforløbsplanen og muligheden for at kvalitetssikre indsatsen ved hjælp af det populationsoverblik, som er kommet sammen med forløbsplanen.

 

Det betyder, at mange i praksis kan gentænke eller nytænke organiseringen af indsatsen for patienter med type 2-diabetes

 

Kurset er et pilotprojekt, som er udviklet i et samarbejde mellem PLO-E og Steno Diabetes Center Copenhagen med deltagelse af KAP-H, Amager og Hvidovre Hospitaler og RIV Tværfaglig efteruddannelse for personale i lægepraksis.

 

Formål

Formålet med kurset at give en generisk model for gennemførelse af forandringsprocesser, som kan bruges til at identificere udfordringer, planlægge og gennemføre ændringer samt evaluere resultaterne. Kurset skal endvidere give øvelse i planlægningen trin for trin af forandringer i behandling og opfølgning.

 

Form og Indhold:

Kurset består af 3 dele: Forberedelse, webinar og opfølgning:

 
1. Forberedelse (ca. 60 min)
Gennemgang af rutiner og praksisser i klinikken for håndtering af type 2-diabetes
Fælles identificering af udfordringer
 
2. Webinar (varighed 2½ time)
Oplæg og introduktion til generelle udfordringer i praksis, identificering af specifikke udfordringer, planlægning af forandringer og fastsættelse af mål for indsatsen
Webinaret består af afveksling mellem oplæg og samtaleopgaver. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til underviserne og byde ind med eventuelle fif. Dialogen er skriftlig. I selve webinaret deltager flere klinikker.
Klinikkerne er anonyme og deltager uafhængigt af hinanden i dialogen med underviser og kursusleder.
I forlængelse af webinaret skal der udarbejdes en konkret handleplan, der indsendes til kursuslederen umiddelbart efter webinaret. Denne del varer cirka ½ time. Der afsættes tid de kommende tre måneder til udførelse og evaluering af udviklingsplanen
 
3. Opfølgning
Efter 3 måneder modtager, udfylder og tilbagesender deltagerne et digitalt evalueringsskema, der også skal fungere som en reminder om at holde forandringsprocessen i gang.

 

Målgruppe og forudsætninger for at deltage

Der er tre forudsætninger for at deltage:

  • Man skal tilmelde mindst een læge og een personale, der har konsultationer med patienter, der har type 2-diabetes.
  • Klinikken ønsker en forandring af den nuværende måde at organisere indsatsen på. Og deltagerne er motiverede for at være tovholdere for processen med at skabe den ønskede forandring.
  • Der er sat tid af i dagsprogrammet til ovenstående elementer. Skønsmæssigt vil det dreje sig om følgende: Forberedelse anslået 1 time, webinar 2½ time, procesarbejde i forbindelse med implementering 4 timer fordelt over 3 måneder, evaluering ½ time

Da kurset er et pilotprojekt, kan deltagerne forvente at blive kontaktet i forbindelse med evalueringen.

 

Underviser

Ulrik Lange, konsulent og læge

 

Kursusleder

Berit Lassen, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

Forberedelse til webinar (introduktion og opgaver) sendes tirsdag d. 21. januar 2020

Webinaret sendes onsdag d. 5. februar 2020 kl. 18.00-20.30

På dette kursus vil der ikke være fysisk fremmøde. 

  

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 20. januar 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 600,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding. Kurset er tilskudsberettiget.