Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis - AFLYST

Kursusnummer: 9224420

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen refusion.

 

Nytænk behandling og opfølgning for type 2-diabetes. Organisering og forandring i egen praksis - også for andre kroniske sygdomme.

Hvordan gennem- og nytænker vi indsatsen for patienter med en kronisk sygdom? Vi bruger type 2-diabetes som modelsygdom. Almen praksis har overtaget ansvaret for behandling af patienter med type 2-diabetes, som tidligere har været fulgt i et diabetes-ambulatorium.

Det kræver, at både læge og praksispersonale får et godt kendskab til hinandens arbejdsgange. Og sammen gennemtænker, hvordan behandling og opfølgning kan organiseres og kommer i mål med forandringsprocessen - til gavn for både patient og praksis.


Praksis med behov for større eller mindre forandringer kan deltage i kurset. Forandringerne kan være f.eks. omstrukturering, så praksispersonalet overtager nogle af årssamtalerne, implementering af Web-Patient til registrering af hjemmeblodtryksmåling, brug af forløbsplaner eller videokonsultation.

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem PLO-E og Steno Diabetes Center Copenhagen med deltagelse af KAP-H, Amager og Hvidovre Hospitaler og RIV - Tværfaglig efteruddannelse for personale i lægepraksis.

 

Formål

Formålet med kurset at give en generisk model for gennemførelse af forandringsprocesser, som kan bruges til at identificere udfordringer, planlægge og gennemføre ændringer samt evaluere resultaterne. Kurset skal endvidere give øvelse i planlægningen trin for trin af forandringer i behandling og opfølgning.

 

Form og Indhold:

Kurset består af 3 dele: Forberedelse, webinar og opfølgning:

 
1. Forberedelse (ca. 60 min)
Gennemgang af rutiner og praksisser i klinikken for håndtering af type 2-diabetes
Fælles identificering af udfordringer
 
2. Webinar (varighed 2½ time)
Oplæg og introduktion til generelle udfordringer i praksis, identificering af specifikke udfordringer, planlægning af forandringer og fastsættelse af mål for indsatsen
Webinaret består af afveksling mellem oplæg og samtaleopgaver. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til underviserne og byde ind med eventuelle fif. Dialogen er skriftlig. I selve webinaret deltager flere klinikker.
Klinikkerne er anonyme og deltager uafhængigt af hinanden i dialogen med underviser og kursusleder.
I forlængelse af webinaret skal der udarbejdes en konkret handleplan, der indsendes til kursuslederen umiddelbart efter webinaret. Denne del varer cirka ½ time. Der afsættes tid de kommende tre måneder til udførelse og evaluering af udviklingsplanen
 
3. Opfølgning
Efter 3 måneder modtager, udfylder og tilbagesender deltagerne et digitalt evalueringsskema, der også skal fungere som en reminder om at holde forandringsprocessen i gang.

 

Målgruppe og forudsætninger for at deltage

Der er tre forudsætninger for at deltage:

  • Man skal tilmelde mindst een læge og een personale, der har konsultationer med patienter, der har type 2-diabetes.
  • Det er en stor fordel, at flere fra klinikken deltager, så man opnår kendskab til hinandens arbejdsgange og forandringerne kan blive implementeret i hverdagen.

  • Klinikken skal ønske en forandring af den nuværende måde at organisere indsatsen på. Og deltagerne skal være motiverede for at være tovholdere for processen med at skabe den ønskede forandring.

 

Underviser

Ulrik Lange, konsulent og læge

 

Kursusleder

Berit Lassen, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

Opgave og materiale til forarbejde til webinaret sendes mandag den 23. november 2020.

Webinaret sendes tirsdag d. 8. december 2020 kl. 18.00-20.30

På dette kursus vil der ikke være fysisk fremmøde. 

  

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 8. oktober 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 1.500,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding. Kurset er tilskudsberettiget.