Behandling af type 2-diabetes - AFLYST

Kursusnummer: 9224320

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen refusion. 

 

Almen praksis har overtaget ansvaret for behandling af patienter med type 2-diabetes, som tidligere har været fulgt i et diabetes-ambulatorium.

 

Klinikken skal nu sikre et højt fagligt niveau for behandlingen af patienter med type 2-diabetes. Udflytningen betyder, at praksis møder en bredere vifte af udfordringer og skal håndtere mere komplekse forløb. Overenskomstmæssigt har praksispersonalet fået en større rolle i behandlingen, og det kræver et setup, hvor man sikrer fælles faglige retningslinjer og informationsdeling mellem læger og praksispersonale. Et fælles kursus for læger og praksispersonale kan sikre en fælles viden i klinikken om behandling af patienter med type 2-diabetes.

 

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem PLO-E og Steno Diabetes Center Copenhagen med deltagelse af KAP-H, Amager og Hvidovre Hospitaler og RIV - Tværfaglig efteruddannelse for personale i lægepraksis.

 

Formål med kurset

At praksis får øget viden om og kompetencer til behandling af patienter med type 2-diabetes i klinikken.

 

Indhold

Dette kursus omfatter to moduler:

 

Det første modul, som er et E-læringsmodul, fokuserer på:

  • Livsstilsinterventioner – rygestop, fysisk træning, kost og vægttab
  • Farmakologisk behandling:
    • Glukosesænkende – herunder behandlings mål og 1., 2. og 3. valg
    • Lipid- og blodtryksænkende behandling samt forebyggelse af trombose

Det andet modul gennemføres med fysisk fremmøde. Modulet giver via case-baseret dialog, deltagerne kompetencer i at integrere konkret viden om sygdommen og komplikationer med de forskellige behandlingsmuligheder. Udgangspunkt er den enkelte patient. Formålet er at:

  • deltagerne tilegner sig viden om ætiologi, behandling og regelmæssig screening for komplikationer af personer med type 2 diabetes i almen praksis
  • deltagerne stifter bekendtskab med at fastsætte behandlingsmål for den enkelte patient ud fra individuelle kriterier.
  • deltagerne reflekterer over og diskuterer tilgange til at sænke blodsukker ved medicinsk behandling og livsstilsinterventioner.
  • tydeliggøre behovet for tværfagligt samarbejde om behandling af personer med type 2 diabetes.

Form

Det første modul (E-læringsmodulet) gennemføres individuelt af deltagerne, og vil bestå af læsning af informationsmateriale (1 time). Gennemgang af e-læring, hvor niveau er tilpasset den enkelte kursist (1 time) 

 

Det andet modul er et PBSGL-modul (Practice Based Small Group Learning), som består af case-baserede og faciliterede gruppe-diskussioner. Sessionen gennemføres i grupper på max 10 deltagere. Hver gruppe faciliteres af en trænet PBSGL-facilitator.

 

Forudsætninger for at deltage:

At der er sat tid af til ovenstående elementer. Skønsmæssigt vil det dreje sig om følgende:

E-læringsmodul anslået 2 time

Forberedelse til PBSGL-modulet anslået 1 time.

Herudover varer PBSGL-modulet 4 timer og efterfølgende evaluering ½ time.

 

 Målgruppe for kurset

Læger og praksispersonale.

Det er muligt kun at tilmelde én person fra praksis, men det er en fordel, at flere fra klinikken deltager - og gerne mindst én læge og én praksispersonale.

  

Undervisere

Mark Lee Larsen, alment praktiserende læge

Peter Arildskov, alment praktiserende læge

Trine Hjuler, alment praktiserende læge

 

Kursusleder

Mark Lee Larsen, alment praktiserende læge

 

Tid & sted:

E-læringsmodulet udsendes mandag d. 19. oktober 2020

PBSGL-modulet afvikles onsdag den 28. oktober 2020 kl. 13.00-17.00, Scandic Kødbyen, København

 

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 28. august 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.200,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding. Kurset er tilskudsberettiget.