Behandling af type 2-diabetes - fortsat ledige pladser

Kursusnummer: 9224220

Dette kursus er refusionsberettiget

 

Som en del af OK 18 skal almen praksis overtage ansvaret for patienter med type 2-diabetes, som tidligere har været fulgt i et diabetes-ambulatorium.

 

I den sammenhæng skal klinikken sikre et fortsat højt fagligt niveau for behandling af patienter med type 2-diabetes. Udflytningen kan betyde møde med en bredere vifte af udfordringer og håndtering af mere komplekse forløb. Den ressourcemæssige udfordring betyder mange steder, at praksispersonalet får en større rolle i behandlingen. Et fælles kursus for læger og praksispersonale kan sikre en fælles viden i klinikken om behandlingen af patienter med type 2-diabetes.

 

Kurset er et pilotprojekt, som er udviklet i et samarbejde mellem PLO-E og Steno Diabetes Center Copenhagen med deltagelse af KAP-H, Amager og Hvidovre Hospitaler og RIV Tværfaglig efteruddannelse for personale i lægepraksis.

 

Formål med kurset

En fælles højere viden i klinikken om behandlingen af patienter med type 2-diabetes.

 

Indhold

Dette kursus omfatter to moduler:

 

Det første modul, som er et E-læringsmodul, fokuserer på:

 • Livsstilsinterventioner – rygestop, fysisk træning, kost og vægttab
 • Farmakologisk behandling:
  • Glukosesænkende – herunder behandlings mål og 1., 2. og 3. valg
  • Lipidsænkende, blodtryksænkende og øget trombose risiko farmakologiske behandling af type 2-diabetes

Det andet modul gennemføres med fysisk fremmøde. Modulet fokuserer på at give deltagerne:

 • viden om ætiologi, behandling og screening for komplikationer
 • viden om behandling af diabetiske fodsår
 • forudsætninger for at fastsætte behandlingsmål
 • viden om medicinsk behandling
 • indblik i behovet for tværfagligt samarbejde
 • vejledning i opstart af injektionsbehandling

Form

Det første modul (E-læringsmodulet) gennemføres individuelt af deltagerne (max. 60 min). Og niveauet tilpasses til den enkelte kursist.

 

Det andet modul er et PBSGL-modul (Practice Based Small Group Learning), som består af case-baserede og faciliterede gruppe-diskussioner. Materialet til modulet består af en Informationsdel, som læses inden sessionen, og fire sygehistorier og specialist kommentarer. Sessionen gennemføres i grupper på max 8 deltagere. Hver gruppe faciliteres af en trænet PBSGL-facilitator.

 

Forudsætninger for at deltage:

At der er sat tid af til ovenstående elementer. Skønsmæssigt vil det dreje sig om følgende:

E-læringsmodul anslået 1 time

Forberedelse til PBSGL-modulet anslået 1 time.

Herudover varer PBSGL-modulet 4 timer og efterfølgende evaluering ½ time.

 

Da kurset er et pilotprojekt, kan deltagerne forvente at blive kontaktet i forbindelse med evalueringen.

 

Målgruppe for kurset

Læger og praksispersonale.

Det er muligt at tilmelde kun 1 person fra praksis, men det kan være en fordel, at flere fra klinikken deltager - og gerne mindst en læge og en praksispersonale.

 

Undervisere

Mark Lee Larsen, alment praktiserende læge

Hanne Hjortkjær Petersen, alment praktiserende læge

Peter Arildskov, alment praktiserende læge

Trine Hjuler, alment praktiserende læge

 

Kursusleder

Pia Koefoed, alment praktiserende læge

 

Tid & sted:

E-læringsmodulet udsendes fredag d. 17. januar 2020

PBSGL-modulet afvikles onsdag den 29. januar 2020 kl. 13.00-17.00, IDA Conference, København

  

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 16. december

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 600,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding. Kurset er tilskudsberettiget.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416

Tilmeld dig nyhedsbrev om praksispersonalekurser