Patientcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme - AFLYST

Kursusnummer: 9224120

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen refusion.

 

To dages kursus om kommunikation og samarbejde med kroniske patienter. Både læger og praksispersonale kommer i spil - og vi lærer af hinanden.

 

Patienter med type 2-diabetes, også de mere komplicerede forløb, fylder efter OK18 mere i klinikken.

Det kalder på forbedrede kompetencer i kommunikation med patienter. Bedre kommunikation kan fremme samarbejdet med patienterne og hjælper jer til at håndtere de belastninger i relationsarbejdet, man oplever som sundhedsprofessionel.

 

Dette kursus er for både læger og praksispersonale.

 

På kurset træner vi en patientcentreret tilgang til type 2-diabetes i almen praksis. Den viden og de redskaber, I får, kan bruges til at forbedre relationer til og samarbejdet med alle typer kroniske patienter i almen praksis.

 

Dette kursus tilbyder viden, en model for og træning i patientcentreret tilgang:

 

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem PLO-E og Steno Diabetes Center Copenhagen med deltagelse af KAP-H, Amager og Hvidovre Hospitaler og RIV - Tværfaglig efteruddannelse for personale i lægepraksis.

Formål

At introducere en model for samarbejde med patienten om valg af behandling og styrke sundhedsprofessionelles håndtering af belastninger i relationsarbejdet, samt kort at introducere til forløbsplaner.

 

Form og Indhold

Kurset består af fire dele:

1. E-læringskursus om kommunikation med patienter (individuel forberedelse)
2. Simulerede patientkonsultationer med træning og supervision af færdigheder. Her møder vi diabetespatienter, der er instruerede i at deltage i samtaletræning. En psykolog giver efterfølgende feedback.
3. E-læringskursus (individuel forberedelse)
 a) Håndtering af konflikter og relationstræthed.
 b) Forløbsplaner (denne del er frivillig)
4. a) Dialog om erfaringer med håndtering af udfordrende patientrelationer. Kursister deler egne erfaringer og patienthistorier om det, der er svært, og det, der virker.
   b) Efterfølgende træning i anvendelse af alle de præsenterede modeller og teknikker gennem interaktivt rollespil. I får mulighed for at træne og afprøve de nye kompetencer i forskellige scenarier.

 

Forudsætninger for at deltage

Det er en forudsætning, at der sættes tid af til de enkelte elementer.

Del 1: E-læringsmodul - op til 1 time

Del 2: Halvdagskursus. 4 timers træning.

Del 3: E-læringsmodul (2 x 30 min) - op til 1 time

Del 4: Heldagskursus. 8 timers træning

 

 

Målgruppe

Læger og praksispersonale.

Det er muligt kun at tilmelde én person fra praksis, men det er en fordel, at flere fra klinikken deltager; gerne mindst én læge og én praksispersonale.

 

Undervisere

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation 

Story Works ved Lena Bjørn

Teater Prisme ved Birthe Blåbjerg Jakobsen

 

Kursusleder

Berit Lassen, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

Del 1: (E-læringsmodul 1) sendes mandag d. 19. oktober 2020

Del 2: De simulerede patientkonsultationer finder sted på CAMES i København enten onsdag d. 4. november 2020 kl. 13.00-17.00 eller torsdag d. 5. november 2020 kl. 13.00-17.00 (datoen vælges ved tilmelding).

Del 3: (E-læringsmodul 2) sendes enten onsdag d. 4. november 2020 eller torsdag d. 5. november 2020

Del 4: Heldagskursus finder sted onsdag d. 18. november 2020 kl. 9.00-17.15 på IDA Conference, København

 

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Aldersrogade 6C, 3. sal, afsnit 4631, 2100 København Ø

 

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 4. september 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 6.500,-

 

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding. Kurset er tilskudsberettiget.