Patientcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme

Kursusnummer: 9224120

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen refusion.

 

2 dages kommunikations-kursus med type 2-diabetes som modelsygdom – forvent høj deltageraktivitet

 

Der er med OK18 kommet flere og mere komplicerede forløb for patienter med type 2-diabetes i klinikken. Dette skærper behovet for kompetencer til at håndtere patientrelationer og forebygge professionel- og omsorgs udmattelse. Formålet med kurset er at introducere en model for involvering af patienten i behandlingsvalg, understøttet af brug af forløbsplaner og håndtering af belastninger i relations arbejdet. 

 

Dette kursus tilbyder viden om, en model for og træning i patientcentreret tilgang til type 2-diabetes

 

Kurset er et pilotprojekt, som er udviklet i et samarbejde mellem PLO-E og Steno Diabetes Center Copenhagen med deltagelse af KAP-H, Amager og Hvidovre Hospitaler og RIV Tværfaglig efteruddannelse for personale i lægepraksis.

 

Formål

Formålet med kurset er at introducere en model for involvering af patienten i behandlingsvalg, understøttet af brug af forløbsplaner og håndtering af belastninger i relations arbejdet. 

 

Form og Indhold

Kurset består af 4 dele:

 

1. E-læringskursus om kommunikation med patienter (individuel forberedelse)


2. Simulerede patient konsultationer med træning og supervision af færdigheder. Her møder vi diabetespatienter, der

    er instruerede i at deltage i samtaletræning. En psykolog giver efterfølgende feedback på seancerne

 

3. E-læringskurser (individuel forberedelse)
    a) Forløbsplaner
    b) Håndtering af konflikter og relations træthed 

 

4. Dialog om erfaringer med håndtering af udfordrende patientrelationer og efterfølgende træning i anvendelse af alle

    de præsenterede modeller og teknikker gennem rollespil
    a) Story-telling. Kursisterne deler egne erfaringer og patienthistorier om det, der er svært og det, der virker
    b) Forumspil/scenarier: Interaktivt rollespil, hvor kursisterne har mulighed for at træne og afprøve de nye

    kompetencer i relation til svære konsultationer

 

Forudsætninger for at deltage

At der er sat tid til ovenstående elementer. Skønsmæssigt vil det dreje sig om følgende:

Del 1: E-læringskursus op til 1 time

Del 2: Simulerede patientkonsultationer - 4 timers træning.

Del 3: E-læringskursus (2 x 30 min) - 1 time

Del 4: Heldags kursus - 8 1/2 timers træning

 

Da kurset er et pilotprojekt, kan deltagerne forvente at blive kontaktet i forbindelse med evalueringen.

 

Målgruppe

Læger og praksispersonale.

Det er muligt at tilmelde kun 1 person fra praksis, men det kan være en fordel, at flere fra klinikken deltager - og gerne mindst en læge og en praksispersonale.

 

Undervisere

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation 

Story Works ved Lena Bjørn

Teater Prisme ved Birthe Blåbjerg Jakobsen

 

Kursusleder

Berit Lassen, alment praktiserende læge

Jette Maria Elbrønd, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

Del 1: (E-læringsmodul 1) sendes mandag d. 20. januar 2020

Del 2: De simulerede patientkonsultationer finder sted på CAMES i København enten onsdag d. 5. februar 2020 kl. 13.00-17.00 eller torsdag d. 6. februar 2020 kl. 13.00-17.00 (datoen vælges ved tilmelding).

Del 3: (E-læringsmodul 2) sendes enten onsdag d. 5. februar 2020 eller torsdag d. 6. februar 2020

Del 4: Heldagskursus finder sted torsdag d. 27. februar 2020 kl. 8.00-16.30 på IDA Conference, København

 

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Aldersrogade 6C, 3. sal, afsnit 4631, 2100 København Ø

 

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 16. januar 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 800,-

 

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding. Kurset er tilskudsberettiget.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416

Tilmeld dig nyhedsbrev om praksispersonalekurser