Fagligt grundkursus i almen praksis – kom endnu bedre ind i arbejdet

4 dage (2x2 internat)

 

Kursusnummer: 9223720

Dette kursus er gratis og refusionsberettiget. 

 

Kursus for dig med begrænset erfaring i almen praksis.

 

Du har fået en ny og spændende arbejdsplads. Du har arbejdet i almen praksis i en periode allerede. Din sundhedsfaglige grundviden fejler intet, men kravene til din faglighed og arbejdsform er forskellig fra det, du kender. Ønsket om, at du hurtigt klædes på til at kunne håndtere de almindeligste patientgrupper i almen praksis, deles af dig og lægerne i dit lægehus.

 

Nu udbydes et nyt kursus for sygeplejersker og andre faggrupper med sundhedsfaglige opgaver på niveau med sygeplejersker, som har behov for en hurtig introduktion til arbejdet i almen praksis, og som har behov for at kunne varetage selvstændige konsultationer.

 

Kurset er planlagt som 2 internater af 2 dages varighed med ca. 2 måneders mellemrum. Internaterne udgør et sammenhængende forløb på i alt 4 dage.

 

På de første 2 dage vil sygeplejersker og læger undervise dig i håndteringen af de almindeligste patientgrupper, som du møder i almen praksis. Via oplæg, cases, gruppearbejde og praktiske øvelser vil vi løfte dine kompetencer, så din fortsatte mesterlære i dagligdagen tager retning og form.

 

På de efterfølgende 2 dage vil vi på samme måde arbejde med de livstruende tilstande samt med kronikeromsorgen, hvor sygeplejerskers rolle bliver stadigt større. Der vil her være fokus på diabetes, KOL og cardiovaskulær sygdom.

 

Formål

Efter kurset vil du være mere tryg ved at håndtere de mest almindelige patientgrupper i almen praksis, og lægerne i din klinik vil hurtigere få glæde af din faglighed.

 

Indhold og form

Det første internat:

 • Almen praksis’ rolle i sundhedsvæsnet
 • almen medicinsk notatteknik
 • urinvejsinfektion
 • allergiske symptomer
 • røde øjne
 • symptomer fra bihuler
 • øreproblemer
 • symptomer fra øvre luftveje
 • halssmerter
 • prævention
 • hudproblemer og
 • fremadrettet faglig opdatering.

Det andet internat:

 • livstruende tilstande i almen praksis
 • sygeplejerskens rolle i forhold til
 • … cardiovaskulær sygdom
 • … KOL og
 • … type 2-diabetes.

Det tilstræbes at lave afvekslende undervisningsformer med katedral undervisning, brug af cases, gruppearbejde, walk and talk, små videoklip, summe-øvelser, praktiske håndgrebsøvelser mv.

 

Målgruppe for kurset

Praksispersonale, primært sygeplejersker, med behov for hurtig introduktion til arbejdet i almen praksis og behov for at kunne varetage selvstændige konsultationer. Anciennitet i almen praksis ideelt set fra 3 måneder til 1 år.

 

Det ligger udenfor rammerne af dette kursus at undervise sygeplejersker med stor erfaring fra almen praksis i enkelte emner på et højt niveau. Til dette formål anbefales det at vælge blandt andre af PLO-Es kurser.

 

Undervisere

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske, sygeplejefaglig konsulent i PLO-E

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske, sygeplejefaglig konsulent i PLO-E

Niels Bredstrup, ppaktiserende læge 

Jonas Ry Hessler, praktiserende læge 

Rasmus Nørøxe, praktiserende læge 

 

Kursusleder

Praktiserende læge Rasmus Nørøxe

 

Tid & sted

Internaterne finder sted 5.-6. oktober 2020 og 30. november-1. december 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

  

Begge internater starter kl. 9.30 (med ankomst og morgenbrød/kaffe kl. 9.00) og slutter den efterfølgende dag kl. 16.00.

 

Tilmeldingsfrist

Onsdag den 5. august 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris 

Kurset udbydes som en aktivitet under indsatsen: En læge tæt på dig.

 

Kurset er gratis at deltage i, så der skal ikke betales ved tilmelding. Lægen kan efterfølgende søge refusion for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Når du tilmelder dig, forpligter du dig til at komme. Skulle du blive forhindret, beder vi dig melde afbud hurtigst muligt, så en anden kan få pladsen.