Konsultationssygeplejersken – tovholder på KOL behandlingen (3 moduler)

STADIG LEDIGE PLADSER PÅ DETTE KURSUS

 

Kursusnummer: 9223719

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

OK 18 indebærer vigtige ændringer i forhold til KOL i almen praksis. Dels ny honoreringsmodel, indberetning af data og udarbejdelse af forløbsplaner samt overdragelse af KOL patienter fra hospital til almen praksis. Desuden kan konsultationer og årskontroller nu også udføres af praksispersonale. Det kræver efteruddannelse og opdatering.

 

Formålet med dette 3 dages kursus er, at du bliver styrket og klar til at håndtere de mange nye opgaver som dette indebærer. Vi tager udgangspunkt i din hverdag i praksis.

 

På kurset vil du lære om:

 • Sygdommens årsager, fysiologi, symptomer og udvikling
 • Diagnostik – herunder spirometrisk sværhedsgrad og klinisk inddeling i A, B, C, D
 • Spirometri, korrekt udførelse, reversibilitet og tolkning af kurver
 • Differentialdiagnoser
 • Opsporing af nye KOL patienter
 • Forebyggelse af KOL
 • Saturationsmåling
 • Definition, symptomer og behandling af exaserbationer
 • Komorbiditet, herunder osteoporose
 • Medicinsk behandling af KOL, korrekt brug af devices
 • Vaccinationsanbefalinger
 • At leve med KOL
 • Livsstilsænderinger
  • Kost og motion
  • Rygestop
  • Motivation til livsstilsændringer
 • Rejser og lungesygdom
 • Palliation – den sidste svære tid
 • Ilt bebehandling i eget hjem
 • Tilbud lokalt i kommunalt regi
 • Forslag og drøftelse af tilrettelæggelse af struktur i praksis. 
 • Registrering, indberetning og ydelseskoder fremover
 • Hvor kan man finde relevant og opdateret viden
 • Implementering af ny viden – hvordan planlægger du dette efter kurset?

Kurset består af 3 moduler af én dags varighed med ca. 1 måneds mellemrum. Der vil blive opgaver, som kan løses i praksis og efterfølgende diskuteres i plenum. Case fra hverdagen kan med fordel sendes til kursusleder gerne 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til konsultationssygeplejersker som har erfaring med KOL

 

Undervisere

Anja Berill, lungesygeplejerske

Janni Mendahl, Klinisk sygeplejespecialist palliationsenheden Herlev

Linette Marie Kofod, fysioterapeut

Ole Hilberg, professor, overlæge, dr.med. lungemedicin

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske, rygestopkonsulent og uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Kursusleder

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske, rygestopkonsulent og uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Tid & sted

27. august 2019, 25. september 2019 og 14. november 2019, Comwell Sorø.

Kurset afholdes begge dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

27. juni 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

8.600 kr.

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416