Ny i almen praksis – kom godt og rigtigt i gang (2 moduler)

Kursusnummer: 9223520

Dette kursus er gratis og refusionsberettiget. 
 

Velkommen til en fantastisk arbejdsplads!

 

Du kender allerede sundhedsvæsenet og har måske arbejdet på hospital eller hjemmepleje i en årrække som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lægesekretær eller har en anden sundhedsfaglig uddannelse.

 

Almen praksis er borgernes primære indgang til sundhedsvæsenet, og cirka 90 pct. af patienterne håndteres her. Almen praksis er ofte en meget mindre enhed end den arbejdsplads, du kommer fra. Du indgår i et team, som skal fungere optimalt for at alle trives til gavn for vores patienter.

 

På kurset stifter du bekendtskab med kerneopgaverne i almen praksis. Du møder patienter med mange forskellige problemstillinger – både meget enkle, men også komplekse. Patienten håndteres ofte anderledes end i hospitalssektoren. Du vil også få viden og inspiration til, hvordan du fremover målrettet kan dygtiggøre dig indenfor de mange arbejdsområder, som er mulige i almen praksis.

 

Formål

Som nyansat i almen praksis vil du blive klædt bedre på til at forstå arbejdet i almen praksis. Få kendskab til de vigtigste af mange mulige opgaver, som må og oftest bliver uddelegeret til praksispersonalet.

 

Indhold og form

Du vil blive introduceret til følgende emner:

 
Hvordan er almen praksis opbygget?

 • Kerneopgaverne i almen praksis
 • De mange samarbejdspartnere
 • Overenskomst – honoraraftale
 • Praksispersonalets arbejdsområder, opgaveglidning
 • Ansvar, tavshedspligt
 • Patientkategorier
 • Visitation
 • Konsultationsprocessen
 • Journalskrivning
 • Medicinhåndtering
 • Undersøgelser som kan udføres af praksispersonalet
 • Uddannelse og udvikling
 • Samarbejde

I løbet af kurset vil du få overblik over emner, hvor du har størst behov for mere uddannelse, og du får udarbejdet en skitse til din uddannelsesplan.

Vi tilstræber, at du får udarbejdet en plan for, hvordan du målrettet vil implementere det, du har lært på kurset, i dit arbejde i hverdagen, når du kommer hjem.

 

Kurset består af 2 kursusdage med ca. 1 måneds mellemrum, således at du har mulighed for at arbejde med de tilegnede færdigheder hjemme i praksis.

Vi bruger forskellige undervisningsformer – undervisning i plenum, erfaringsudveksling og gruppearbejde.

 

Målgruppe

Nyansatte i almen praksis

 

Undervisere

Niels Ulrich Holm, praktiserende læge

Lone Pedersen, konsultationssygeplejerske, master i uddannelse & læring, uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Kursusleder

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske, uddannelseskonsulent PLO-E

 

Tid & sted
10. marts 2020 og 15. juni 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart.

Kurset afholdes begge dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 10. januar 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kurset udbydes som en aktivitet under indsatsen: En læge tæt på dig.

 

Kurset er gratis at deltage i, så der skal ikke betales ved tilmelding. Lægen kan efterfølgende søge refusion for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Når du tilmelder dig, forpligter du dig til at komme. Skulle du blive forhindret, beder vi dig melde afbud hurtigst muligt, så en anden kan få pladsen.