Type 2-diabetes for sekretærer

Kursusnummer: 9223519

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Sekretæren er ofte den første patienten er i kontakt med, når patienten henvender sig vedrørende symptomer på en eventuel sygdom. I nogle tilfælde kan henvendelsen dreje sig om symptomer på diabetes. Ca. 5 % af danskere har en diabetesdiagnose, dette tal forventer at stige de kommende år.

 

Med den nye overenskomst (OK18) kommer almen praksis til at overtage diabetespatienter fra sygehusene. Det stiller endnu større krav til almen praksis om at kvalificere sig endnu mere, lige fra sekretæren til lægen. Dette kursus kvalificerer dig til visitering af patienten, da du opnår grundlæggende viden om diabetes.

Mange at vore patienter har allerede en diabetesdiagnose, hvor henvendelsen kan dreje sig om komplikationer til deres diabetes.

 

Formålet med kurset er at patienten kan blive mødt af en person, der kender til sygdommen og den eventuelle medicinske behandling. Du bliver klædt bedre på til visitationen af patienten.

 

Indhold og form

 

Du får:

  • Grundlæggende viden om diabetes, og hvad det betyder for patienten
  • Kendskab til diagnosekriterierne
  • Viden om, hvilke symptomer, der er vigtige at reagere på
  • Viden om , hvordan diabetes kan forebygges
  • Viden om sammenhæng mellem livsstil og diabetes
  • Viden om opsporing og hvem der bør tilbydes undersøgelse for diabetes
  • Viden om den mest gængse medicinske behandling og eventuelle bivirkninger hertil
  • Mulighed for at lære, at måle blodsukker kapillært

Umiddelbart efter tilmeldingsfrist vil deltager modtage mail om forventninger til kurset, som ønskes besvaret. Du må gerne have skimtet DSAM vejledning om Diabetes.

 

Formen er plenum diskussioner/debat, gruppearbejde. Du må gerne medbringe pc, Ipad, tablet el lign til kurset. Forventning til dig er, at du er positiv og engageret på dagen, og er motiveret for at arbejde i grupper, og deltage aktivt. Du bør have kendskab til arbejdsfordelingen blandt faggrupper i klinikken for diabetespatienter.

 

Målgruppe
Sekretærer/praksispersonale uden sundhedsfaglig uddannelse eller med sundhedsfaglig baggrund, der ikke har modtaget undervisning om diabetes tidligere, og som ikke har selvstændige diabetes kontroller.

 

Underviser
Heidi Bugge, konsultationssygeplejerske

 

Kursusleder
Jeanne Ørvad Vium, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

5. november 2019, Scandic Kødbyen, København V
Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

5. september 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,- Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416