Hjælp dine patienter med type 2-diabetes til at styrke deres egenomsorg

Kursusnummer: 9223419

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion


Indhold og form

 

Kurset er til dig som allerede har godt fat i dine egne konsultationer omkring patienter med diabetes type 2.

 

På dette kursus vil du lære omkring forløbsplaner og hvordan de kan implementeres i arbejdet med patienten.

Du vil også få en god indføring i metoden GEB (Guidet Egen Beslutning) og i det potentiale, metoden rummer for at skabe et meningsfuldt samarbejde mellem dig og patienterne.

 

Vi vil arbejde konkret med nogle af metodens værktøjer, som er udviklet til at involvere patienter i håndtering af egen sygdom, også der, hvor det er svært.

Vi vil arbejde konkret med nogle af værktøjerne på dagen, så du går hjem med nye redskaber, du kan bruge med det samme.

 

På kurset kommer der dels til at være fælles oplæg samt arbejde i mindre grupper.

 

 

Målgruppe

Praksispersonale som varetager selvstændige type 2-diabetes konsultationer.

 

Undervisere

Vibeke Zoffmann, sygeplejerske, MPH, ph.d. Har udviklet metoden og dialogværktøjet GEB

Henrik Prinds Rasmussen, alment praktiserende læge 

 

Kursusleder
Ane Jørgensen, alment praktiserende læge

 

Tid & sted
26. november 2019, Hotel Hesselet, Nyborg

Kurset afholdes fra kl. 09.00 - 16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

26. september 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser Dette vil fremgå af hjemmesiden.
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416