Medicinsk behandling af type 2-diabetes

Kursusnummer: 9223319

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Bemærk at dette kursus er et opfølgningsmodul. Det er kun for kursister der tidligere har deltaget på kurset "konsultationssygeplejersken - tovholder på diabetesbehandlingen". 


Denne kursusdag henvender sig til dig der tidligere har deltaget på modulkurset "Konsultationssygeplejersken - tovholder på diabetesbehandlingen". Med dette opfølgningsmodul vil vi have fokus på Insulinbehandlingen af type 2-diabetes.

Du vil få opdateret din viden på området, samt blive rustet til at kunne varetage behandlingen af mere komplicerede diabetespatienter. Derudover får du mulighed for at få diskuteret de problematikker/problemstillinger du eventuel må have i klinikken.

  

Indhold og form

Der vil være oplæg om den sidste nye viden omkring den medicinske behandling.

Titreringsalgoritmer – her er fokus på når der bruges flere præparater for at opnå behandlingsmålet.

Kurset kræver høj deltageraktivitet og det meste af undervisningen bliver ud fra cases.

Derfor opfordres du til at medbringe cases fra egen klinik, som sendes til kursuslederen heididyrberg@jubii.dk senest 14 dage inden kursusstart.

 

Forberedelse

 

Målgruppe

Kursister som har gennemført kurset "Konsultationssygeplejersken - tovholder på diabetesbehandling"

 

Undervisere

Kamran Akram, overlæge, Ph.d.

Susanne Holm Kristen, diabetessygeplejerske Steno diabetes center Copenhagen

Lene Dobson, diabetessygeplejerske Steno diabetes center Copenhagen

 

Kursusleder
Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og sygeplejefaglig konsulent PLO-E

 

Tid & sted
27. november 2019, Tivoli Hotel & Congress Center, København

Kurset afholdes fra kl. 09.00 - 16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

27. september 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser Dette vil fremgå af hjemmesiden.
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416