Håndtering af patienter som både har lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale (4 moduler) - NY DATO PGA. COVID-19

Kursusnummer: 9223120

Dette kursus er gratis og refusionsberettiget. 

 

Formål med kurset

Patienter med psykisk sygdom er en patientgruppe, vi ser i mange sammenhænge, og hvor almen praksis kan gøre en forskel. Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 15 - 20 år kortere end den øvrige del af befolkningen. En væsentlig forklaring er, at somatiske sygdomme som KOL, diabetes og hjerte-kar-sygdomme forekommer hyppigere hos psykiatriske patienter. Derudover sker det, at både kroniske og akutte somatiske sygdomme nemmere overses hos mennesker med psykisk sygdom.

Denne patientgruppe er en udfordring, da de ofte har begrænsede ressourcer og svære sociale udfordringer og derfor har svært ved at tage ansvar for deres behandling.

 

Det er oplagt at involvere praksispersonalet mere målrettet, da praksispersonalet hyppigt har kontakt til patientgruppen. Det kræver dog en mere omfattende indsats og specialkompetencer at have kontakt til patienter med både psykisk og somatisk sygdom.

Desuden er patienter med psykiske sygdomme en gruppe, der vokser, og der er ofte ikke andre tilbud til dem end det, almen praksis kan tilbyde.

Ved at opruste praksispersonalets færdigheder indenfor psykiatri og i håndteringen af den psykiatriske patient, der skal udredes og behandles for somatisk sygdom, opnår man, at praksispersonalet bliver bedre til at tage hånd om patienten og dermed bidrage til det bedst mulige behandlingsforløb.

 

Deltagerne vil efter kurset have en solid viden omkring patienter med lettere psykiske sygdomme som stress, angst og depression, og som måske ydermere har somatisk sygdom.

Deltagerne vil opnå en sikkerhed i at kunne anvende screeningsværktøjerne og hermed aflaste lægen i konsultationen efterfølgende.

Deltagerne vil efter kurset have kompetencer, så de kan støtte og yde omsorg overfor de patienter, som har begrænsede ressourcer i forhold til deres somatiske sygdom, hvis de også har psykisk sygdom

Deltagerne vil ved undervisning af erfaren praktiserende læge og konsultationssygeplejerske få værktøjer og inspiration til, hvordan de kommer godt i gang hjemme i praksis

Deltagerne vil opnå en basal viden om kognitiv terapi, så de fremadrettet i konsultationen kan arbejde med en problemløsende tilgang til patienten.

Deltagerne vil efter kurset kunne varetage selvstændige samtaler hos patienter med lette symptomer på angst, depression og stress.

Deltagerne vil efter kurset kunne varetage de indledende samtaler hos patienter med svære symptomer på angst, depression, og stress og vil kunne vurdere, hvornår de skal videre til lægen.

  

Indhold og form

Du vil på kurset få kompetencer til at arbejde med:

 • Hvordan du starter udredning af symptomer for angst, depression, og stress
 • Screeningsværktøjer til udredning og monitorering af angst, depression og stress
 • Hvordan skelner du mellem tilstandene
 • Risikofaktorer og behandlingsprincipper for angst, depression og stress
 • Hvordan angst, depression og stress påvirker behandlingen af somatisk sygdom
 • Opgaveglidning mellem læge og praksispersonale
 • Hvordan strukturer du konsultationen?
 • Hvornår inddrager du lægen?
 • Hvilke værktøjer kan give øgede kompetencer til håndtering af patienter med psykisk og somatisk sygdom
 • Hvordan håndterer du patienten med få ressourcer i forhold til compliance
 • Konsultationsprocessen
 • Guidet egen beslutning
 • Introduktion til kognitiv terapi, hvornår og hvordan bruger du det

Kurset består af 4 moduler med et antal uger i mellem, hvor deltagerne kan arbejde hjemme i klinikken med de færdigheder, de har tilegnet sig på modulerne.

 

Der vil på kurset blive lagt vægt på tæt kobling mellem teori og praksis. Undervisningen vil være en vekslen mellem oplæg, cases, gruppearbejde, øvelser og erfaringsudveksling. Deltagerne er velkomne til at medbringe cases fra egen klinik, så deres egne erfaringer bringes i spil.

 

Målgruppe

Praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund som har erfaring med selvstændige konsultationer.

Kurset er målrettet deltagere, der har nogen erfaring med selvstændige konsultationer med den psykiatriske patient herunder anvendelse af screeningsværktøjer og måske er i gang hjemme i praksis med indledende samtaler. Det kan være en fordel, hvis deltagerne tidligere har deltaget i grundkurset "Kom i gang med konsultationer med patienter som har stress, depression eller angst - en opgave for praksispersonale" og nu ønsker at tilegne sig øgede kompetencer.

 

Undervisere

Ellen Helle Boesen, cand.psych, ph.d

Rikke Maj Thauer, stressekspert og instruktør i psykisk førstehjælp
Bo Christensen, professor, alment praktiserende læge, ph.d.
Annesofie Rensch, konsultationssygeplejerske

 

Kursusledere

Bo Christensen, professor, alment praktiserende læge, ph.d.

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og uddannelseskonsulent PLO-E

 

Tid og sted
16. juni, 11. august, 15 september og 26. oktober 2020, IDA Conference, København.

Kurset afholdes alle dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

Fredag den 31. januar 2020.

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kurset udbydes som en aktivitet under indsatsen: En læge tæt på dig.

Kurset er gratis at deltage i, så der skal ikke betales ved tilmelding. Lægen kan efterfølgende søge refusion for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

Når du tilmelder dig, forpligter du dig til at komme. Skulle du blive forhindret, beder vi dig melde afbud hurtigst muligt, så en anden kan få pladsen.