Psykiatri for sekretærer

Kursusnummer: 9222819

 

Som sekretær er du den, der sidder i forreste linje i lægeklinikken. Det er vigtigt at du har en opdateret viden om psykiatriske lidelser, deres symptomer og behandling.

 

Hvad er vigtigt at spørge ind til, når patienten henvender sig? Er der medicin du skal være særlig opmærksom på, når recepter genudskrives? Er der patienter med psykiske symptomer, som helst skal vurderes akut og hvem kan vente? Og hvad med den opfarende patient, der kan være svær at tackle?

 

Formålet med kurset er at du får opdateret din viden om de mest almindelig psykiatriske diagnoser i almen praksis. Det sikrer at patienten bliver bedst muligt hjulpet, samt at du føler dig bedre fagligt klædt på til opgaven til gavn for hele praksis.

 

Indhold og form

Du vil blive opdateret i diagnoserne: Misbrug, psykoser, depression, bipolar sygdom, angst, ADHD og personlighedsforstyrrelser.

 

Sygdommene gennemgås og vi taler om både opsporing og behandling af de enkelte diagnoser.

 

Det vil være en fordel at du gør dig nogle overvejelser om, hvad du gerne vil gå fra kurset med og du må meget gerne sende kursuslederen nogle ønsker om dette. Formen er katedral undervisning med cases og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

 

Målgruppe

Sekretærer eller praksispersonale, der varetager sekretærfunktionen i almen praksis. Vi antager, at du har nogle års erfaring og har stået med flere problemstillinger med en psykisk syg patient, der gav anledning til faglig refleksion.

 

Underviser

Kaj Sparle Christensen, alment praktiserende læge, Professor og Ph.d.

 

Kursusleder

Joan Kudahl Buchholtz, konsultationssygeplejerske i almen praksis

 

Tid & sted

28. maj 2019, Haraldskær Sinatur Hotel & Konference, Vejle

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

05. april 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.200,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416