Opfølgningsdag for praksismanagere

Kursusnummer: 9222719

 

Dagen kommer til at omhandle din rolle som praksismanager og hvilke udfordringer der følger med. Vi følger op på, hvad der er sket siden sidst. Hvad er du nået i mål med og hvad skal der arbejdes videre på?

 

Indhold og form

  • Der vil være fokus på den sårbare funktion, det er at være praksismanager
  • Udfordringerne ved at gå fra kollega til leder. 
  • Hvordan er samarbejdet med resten af ledelsen – er rollen og forventningerne på plads?
  • Udfordringerne i din hverdag.
  • Den ensomme post - hvem sparrer man med?
  • Hvordan går det ude i netværksgrupperne – bruger I hinanden?
  • Fokus på hvorfor netværksgrupper er så vigtige
  • Udvikling af klinikken på baggrund af ideer fra arbejdet som PM
  • Gode erfaringer med overtagelse af opgaver i praksis

Inden kurset sendes et spørgeskema ud, hvor du bedes udfylde og reflektere over udvikling siden sidst samt mulige ønsker for fremtiden, som skal medbringes på dagen.
 

Har du ønsker til emner vi skal berøre på kurset, så send dem til kursusleder Jeanette Oxholm på oxholm3@gmail.com senest 3 uger før kurset.

 

Målgruppe

Praksismanagere som har gennemført ”Praksismanager i almen praksis".

 

Undervisere

Lone Oksen, praksismanager

Søren Olsson, praktiserende læge

Jeanette Oxholm, praksismanager

 

Kursusleder

Jeanette Oxholm, praksismanager

 

Tid og sted:

31. oktober 2019, Sixtus Sinatur Hotel & Konference, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

30. august 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3200,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416