Vi starter dagen med en fælles session, hvor sognepræst Preben Kok fortæller om emnet ”bryd tabu omkring døden..

 

Herefter kan du vælge blandt to ud af seks sessioner, efter interesse.  De seks sessioner kører for- og eftermiddag.  Vi slutter dagen af samlet med fællessessionen hvor Christine Feldthaus holder oplægget:  Er du tilfreds med lugten i bageriet - et humoristisk foredrag om livs-og arbejdsglæde.

 

DE TO FÆLLESSESSIONER

 

Fællessession 1 Bryd tabu omkring døden

Underviser: Preben Kok, Sognepræst

 

Det tabu, vi erfarer omkring døden, er fra nyere tid. Før penicillinen kom i almindelig brug i 1950’erne, forekom dødsfald i den nærmeste familie oftere, end de gør i dag. Det betød, at det var et livsvilkår at vide, at man skulle dø – og man blev med jævne mellemrum konfronteret med magtesløsheden over for dødelig sygdom.

Som en konsekvens af den medicinske behandling trængte døden sig ikke så meget på som tidligere. Derfor begyndte mennesker at fortrænge, at der er en grænse for, hvor meget magt, vi har over livet. Vi begyndte at fortrænge erfaringen med at stå magtesløse.

 

Tabuet omkring at tale om døden, hænger således sammen med et tabu omkring at tale om magtesløshed. Derfor lever vi i en tid, der forholder er urealistisk omkring mennesker grundvilkår i livet. Det giver angst og stress!

Desuden har vi også glemt den gamle visdom, der siger, at der er to store kræfter i livet, som skaber liv: Eros og Thanatos – Kærligheden og Frygten for døden. Den sidste sørger for, at vi ikke spilder tiden, for den minder os om, at det er dagen i dag, der skal gribes og bruges.

 

Hensigten med denne undervisning er at finde ud af, hvor lidt der skal til, for at bryde hul ind i tabuet, - samt hvad  der skal til, for at du kan blive mere realistisk og dermed mindske det pres, som opstår i denne sammenhæng.

Det vil bliver forsøgt at give klinikpersonalet et frugtbart forhold til den gamle visdom: Det at give op er i mange tilfælde den eneste måde, man kan komme videre på, når man ikke kan mere.

Det kan give nogle anledning til at erfare, at der hvor ens egen magt slipper op, viser noget større sig måske i ens eget livsregnestykke.         

 

Fællessession 2: Er du tilfreds med lugten i bageriet?

Underviser: Christine Feldthaus, tv-vært og foredragsholder

 

Et humoristisk foredrag om livs-og arbejdsglæde.

Trænger du til en humoristisk opsang midt i hverdagens hamsterhjul med travlhed både på jobbet og i fritiden? Husker du at stoppe op og grine lidt af en verden, der forandrer sig konstant? Og hvor du er i afvikling, hvis du ikke er i udvikling? Er det altid de andres skyld, at det ikke rigtigt kører for dig, eller kan du selv optimere din livs- og arbejdssituation, hvis du virkelig sætter alt ind på det? Få nogle skarpe bud fra frk. So F***ing Special på, hvordan livet her i andedammen måske kunne blive lidt mere værdsat. Og få nogle provokerende spark til at komme videre, hvis noget har sat sig på tværs i dit univers.

 

DE SEKS VALGFRIE SESSIONER

 

Session 1: Vitamin B12-mangel – en sygdom i almen praksis

Underviser: Johan Frederik Håkonsen Arendt, Reservelæge, ph.d.

 

I dag behandles ca. 2% af alle danskere med vitamin B12-præparater, hovedparten i almen praksis. Antallet er fordoblet indenfor de sidste ca. 20 år. Men hvordan stilles diagnosen egentlig korrekt, så de rette får behandling for B12-mangel samtidig med at der undgås unødvendig overbehandling? Og hvordan håndterer man dem der er i behandling?

 

På kurset kommer vi vidt omkring, og følgende spørgsmål vil blive besvaret: Hvad er vitamin B12 og hvordan omsættes det i kroppen? Hvem er i risiko for B12-mangel? Hvilke symptomer har patienterne? Hvilke biomarkører benyttes ved diagnostik af B12-mangel? Videre udredning – hvordan, hvem og hvorfor? 2% af danskerne får B12-præparater – er det for meget eller for lidt? Præparatvalg - injektion eller tablet? Og hvad med de udenlandske præparater? Behandlingsmonitorering – hvordan og hvor længe? Er højt B12 i blodet farligt?

Vi starter kurset med at teste din viden om B12, 5 minutter til (B)12 spørgsmål. Så kan du bagefter se hvor meget du har lært.

 

Session 2: Sådan bliver sygeplejersken en vigtig del af akutfunktionen i almen praksis

Underviser: Sygeplejerske Charlotte Engelbrechtsen og Praktiserende læge Tomas Holm

 

Mandag morgen og venteværelset fyldes af akutte patienter: hvem i klinikken gør hvad? Hvis opgaverne fordeles hensigtsmæssigt og personalet også er klædt på til at håndtere den akutte patient kan det akutte program afvikles på bedste vis og uden for meget ventetid for patienten.

 

 • Hvordan sikres korrekt visitation og et godt flow i det akutte program?
 • Et godt team med læge og sygeplejerske kan sikre et godt samarbejde til patientens bedste
 • Hvordan rent praktisk med opgaveglidning i akutfunktionen?
 • Skab det gode læringsmiljø – også for uddannelseslægen.

 

I vores praksis har vi afprøvet forskellige måder at tilgå akutfunktionen på og har nu fundet en form, der fungerer godt i en klinik med et stort patientflow. Vi vil tage udgangspunkt i erfaringsdeling og dialog med deltagerne. Kom og hør vores bud på hvordan man kan spille hinanden bedre i en travl hverdag.

 

Session 3: Ud af vanedannende medicin

Underviser: Mads Klem Thomsen, Speciallæge i almen medicin

 

Kom til denne session og få enkle værktøjer til, hvordan du som praksispersonale kan hjælpe dine patienter med at trappe ud af vanedannende medicin som benzodiazepiner og sovepiller.

Få et godt overblik: hvordan virker vanedannende medicin - på godt og ondt?

  • Hvad skal du være opmærksom på?
  • Hvad skal patienten informeres om?
  • Hvordan er det med receptfornyelser?

Du vil blive præsenteret for erfaringerne fra en praksis, der har arbejdet med udtrapning af vanedannende medicin medicin i flere år, og hvor sekretæren har konsultationer med patienterne under udtrapningsforløbet.

Metoden, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende medicin, er let at håndtere for lægerne og personalet samt giver gode resultater for patienterne.

 

Session 4: Søvn

Underviser: Jan Ovesen, speciallæge i ØNH og søvn

 

Søvn fylder meget i praksis, på dette kursus gives en introduktion til søvn, de hyppigste søvnsygdomme og behandlingsmuligheder.

En kort gennemgang af den basale søvns styringsfaktorer, døgnrytme og længden af vågenhedsperioden. Beskrivelse af søvnstadierne, som bygger en søvncyklus og en hel nats søvn.

 

Dernæst går vi lidt dybere i de processer der udvikler træthed og i tilknytning dertil, hvordan søvnen igen skaber optimale forhold for både krop og hjerne, (hjernevask). Vi kommer ind på de helbredsmæssige konsekvenser af søvnmangel eller søvnsygdomme på kort og lang sigt. De hyppigste søvnsygdomme beskrives kort. Søvnløshed beskrives hvorledes den kan udvikle sig til en kronisk tilstand. Udredning og behandlingsmuligheder gennemgås kort.

 

På dette kursus kan man opnå indsigt i de hyppigste søvnproblemer og kompetence til at tage snakken med patienten som søger for søvnproblemer eller søger behandling med sovetabletter.

 

Session 5: Det syge barn i almen praksis

Underviser: Susanne Holst Ravn, speciallæge i pædiatri, privat praktiserende børnelæge

 

Som praksispersonale oplever vi bekymrede forældre med mange spørgsmål om deres børn.

På denne session får du viden og redskaber, så du selvstændigt kan vejlede om de mest almindelige sygdomme hos det lille barn, som du støder på i praksis.

 

Der vil fokuseres på de mest hyppige sygdomme hos det lille barn; mavesmerter inklusiv obstipation, hovedpine, astma/astmatisk bronchitis og de hyppigste infektioner.

 

Der vil fokuseres på symptomer med fokus på god (telefon-)visitation og at kunne komme en diagnose nærmere ved en konsultation med inddragelse af kliniske eksempler indenfor udvalgte sygdomme.

 

Session 6: Bliv klogere på Sundhed.dk, samt ”Min læge” app - den ny indgang til din læge

Underviser: Bo Gandil Jakobsen, Alment praktiserende læge, lægelig konsulent i MedCom samt koordinator for praksisinformation på Sundhed.dk

 

Få kendskab til de tilbud og muligheder, der ligger på Sundhed.dk – den offentlige sundhedsportal, således at det praktiske arbejde i klinikken bliver forenklet og lettet, samt at patienterne bliver mere selvhjulpne.

Du vil lære at benytte de tilbud, der ligger på Sundhed.dk. Hverdagen kan blive lettere ved brug af portalen, da den indeholder meget information, som vi i almen praksis har brug for.

 

Portalen er også vigtig for vores patienter. Hvis vi kan hjælpe den enkelte patient i gang med selv at søge viden og information på portalen, vil vi blive aflastet i vores hverdag.

 

Du er velkommen til at medbringe din egen computer eller iPad, men det er ikke et krav.

Få kendskab til hvordan patienterne kan anvende ”Min Læge” app. Hvilke funktioner og oplysninger har den? Hvad vil den kunne byde på i fremtiden?

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk