Vi starter dagen med en fælles session, hvor praktiserende læge Juliane Dinesen, der sidste år underviste på sessionen "den besværlige patient" fortæller om "Det kommunikerende lægehus".

 

Herefter er der mulighed for at vælge to blandt seks sessioner, efter interesse. De seks sessioner kører for- og eftermiddag. Vi slutter af samlet med fællessessionen: Dit liv - dit Ansvar - "Lægen flytter ind i PLO".

 

DE TO FÆLLESSESSIONER

 

Fællessession I: Det kommunikerende lægehus

Underviser: Juliane Dinesen, praktiserende læge

 

Hvordan skaber man en kommunikationskultur i lægehuset, der styrker trivsel både for patienter og kollegaer?
Hvad er kernen i den gode patient dialog- og hvordan kan principperne overføres til samarbejdsrelationer og intern kommunikation i lægehuset?

I lægehuset påvirker kommunikationen personalets trivsel, hvilket er synligt for patienterne i venteværelset, i konsultationen og i telefonen.  Vi har brug for en god kommunikations kultur med hinanden internt i lægehuset og med vores patienter.  Oplægget vil give indblik i de redskaber som kan facilitere en god kommunikationskultur.

 

Fællsesession II: "Dit liv - dit Ansvar - Lægen flytter ind i PLO"

Underviser: Charlotte Bøving, Speciallæge i almen medicin

 

Mød den kontante, ærlige og direkte læge fra DR2-programmerne "Lægen flytter ind". Men trods kontantheden er deltagerne fra programmerne alle taknemmelige… Hun gjorde forskellen, der fik dem til at ændre deres liv… !

Charlotte vil fortælle sjove anekdoter fra programmerne, som er blevet de mest sete DR2-programmer nogensinde. Alle har en mening om programmerne, som i den grad viser, hvor lidt der skal til for at sende "helbredet på ret køl"… Og på bare 6 uger viser hun deltagerne og alle seerne, hvor lidt der skal til, hvis man bare gør "lidt" hver dag...

Charlotte vil på en sjov og underholdende måde give vise ord med på vejen mod en sundere og mere aktiv livsstil - og hvorfor det er så vigtigt… Som hun siger: Vi vil alle gerne være her "lidt længere"… En sætning, der i den grad er blevet højaktuel for Charlotte, som i september 2016 fik stillet en kræftdiagnose. Som hun siger: Tid og helbred er det eneste vi ikke kan købe...

 

DE SEKS VALGFRIE SESSIONER

 

Session 1: Den etniske patient

Underviser: Nadja Elgin, praktiserende læge


Mødet med den etniske patient i almen praksis kan til tider være udfordrende og vanskeligt - også for klinikpersonalet! - men det kan også i sig selv være berigende og meget konstruktivt.


Meget ofte kan et lidt anderledes mind-set med mere fokus på dialog, anerkendende tilgang, en smule indsigt og gensidig tillid give begge parter mulighed for at bearbejde potentielle problemstillinger og få vendt disse til konstruktive løsninger.

På kurset fokuseres der bl.a. på:
• Hvilke kulturelle forskelle, herunder patienternes dagligdag og baggrund, der kan have betydning for deres kontakt til Almen Praksis
• Hvilken betydning det har, at man kommer fra et land med et helt andet sundhedssystem
• Hvordan en anderledes sygdoms- og sundhedsopfattelse spiller ind på patientens handlemåde
• Hvordan man i klinikken kan samarbejde om at gøre arbejdet med denne gruppe af patienter sjovere og mere udbytterigt?
• Hvordan man håndterer den potentielt vanskelige situation, så den slet ikke er så vanskelig mere.

Kurset gennemføres som katedral undervisning med aktiv deltagelse og spørgsmål. Der vil være en veksling mellem oplæg og dialog og vi vil forsøge at skabe et miljø, der fordrer vidensdeling og erfaringsudveksling. Der vil blandt andet være mulighed for at drøfte specifikke cases, så du får redskaber til at løse evt. problematikker du har oplevet i din praksis.

 

Session 2: Den psykiatriske patient

Underviser: Taus Biba, afdelingslæge Psykiatrisk Afdeling Odense universitetshospital & PUF lektor region Syddanmark

 

Psykisk sygdom er ikke kun noget der fylder på de lukkede afdelinger eller i distriktspsykiatrien. Vi møder det hver dag i vores praksis. Både de meget syge skizofrene eller depressive og selvmordstruede - men i endnu højere grad de knap så syge, de angste, personlighedsforstyrrede eller spiseforstyrrede. Ofte fylder de meget i vores klinik fordi vi er bekymrede for dem, de skaber splitting eller fordi de larmer og lugter!

 

På denne session vil du få et indblik i psykiatrien og hvordan du, som praksispersonale spiller en vigtig rolle.

 

Session 3: Kvindeliv og hormoner - når vi sætter naturen over styr

Underviser: Ditte Trolle, speciallæge i kvindesygdomme og fødsler

 

Hvornår anvendes minipiller, 2., 3. og 4. generations p-piller og hormonspiral? Hvad er bedst? Og hvad med risikoen? Hvor ofte skal patienten komme til kontrol, og hvad skal vi kontrollere?


Hvilken hormonbehandling kan anvendes i klimakteriet? Hvilken behandling skal vi undgå? Og hvad skal man som personale være opmærksom på?

Bliv opdateret i de nyeste behandlingsmetoder, og få overblik over, hvad du skal være opmærksom på, så du kan rådgive patienten om korrekt brug og anvendelse i den individuelle hormonbehandling, både i telefonen og i konsultationen.

 

Session 4: Hypertensionskontrollen? – den tager jeg!

Underviser: Bo Christensen, praktiserende læge og professor

I Storbritannien varetages hypertensionskontrollen af praksispersonalet, så hvorfor kan vi ikke gøre det samme i Danmark?


På kurset sætter vi fokus på en række områder, der er relevant i forhold til behandlingen af hjerte-kar-syge patienter:
• Hvordan fortages udredning af hypertension herunder optimal blodtryksmåling?
• Hvordan foretages risikovurdering af patienten med hypertension?
• Hvilken behandling skal gives - farmakologisk og nonfarmakologisk?
• Udarbejdelse ag behandlings og kontrol algoritme
- Og lidt tips og tricks omkring hjertekarpatienten.

 

Session 5: Kræftopfølgning i almen praksis - også din opgave

Underviser: Helle Ibsen, alment praktiserende læge
Underviser: Gitte Witt, sekretær i almen praksis


Hvordan kan læger og personale i fællesskab arbejde med at styrke kvaliteten af kræftopfølgningen i almen praksis til gavn for kræftpatienterne og deres pårørende. Hvordan kan vi sikre fagligheden samtidig med at arbejdsglæden bevares i en travl hverdag.


Få eksempler på, hvordan selv små tiltag/ændringer i arbejdsstrukturen kan “lette” personalets opgaver og dermed hjælpe den alvorligt syge patient i kontakten med sundhedssystemet.

 

Session 6: Urinvejsinfektion – hvordan stilles diagnosen?

Underviser: Lars Bjerrum, speciallæge i almen medicin

Urinvejsinfektion er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis og det er ofte praksispersonalet der skal stille diagnosen.

Målet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at gennemføre en rationel diagnostik og behandling af patienter i almen praksis med symptomer på urinvejsinfektion.

På kurset vil vi gennemgå hvordan man undersøger patienter med symptomer på urinvejsinfektion.  Hvordan stiller man diagnosen? Skal man altid undersøge en urinprøve inden man starter behandling? Hvordan skal urinprøven opsamles? Afvaskning? Hvordan får man en ordentlig urinprøve hos et barn? Hvilke urinundersøgelser kan man gøre i praksis? Kan man stole på en stiks? Hvordan udfører man en dyrkning og resistensbestemmelse? Hvordan tolker man en urinmikroskopi? Hvornår skal urinprøven sendes til mikrobiologisk undersøgelse?   

Kurset vil være interaktivt og baseret på konkrete sygehistorier fra almen praksis. Der vil blive udleveret klikkere så kursisterne kan stemme om hvilke undersøgelser der skal gøres og hvordan de skal tolkes.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk