KOL i praksis – fra teori til implementering via teamarbejde (2 moduler - fælleskursus) - fortsat ledige pladser

Kursusnummer: 9222319

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Hvordan håndterer i jeres KOL-patienter i praksis?
Kom godt i gang med at implementere den nyeste KOL-vejledning og OK18 med mulighed for større ansvar til praksispersonalet.

 

Få ro og inspiration til sammen at organisere KOL-indsatsen i jeres praksis.

 

Kurset er et 2-dages kursus delt op med 6 uger imellem.

 

Tanken er, at læger og praksispersonale sammen bruger viden og inspiration fra undervisere og øvrige kursister til at lægge en plan på første kursusdag for det fremtidige arbejde og organisationen omkring KOL-patienter i egen praksis.

 

Dernæst igangsættes en implementering hjemme i egen praksis.

 

På anden kursusdag kommer I tilbage og får mere vejledning og støtte til at justere og overvinde evt. barrierer samt mere ny viden og inspiration til at løfte kvaliteten af KOL-behandlingen.

 

Forberedelse
Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis praksispersonalet har gennemført kursus og/eller har erfaring med lungefunktionsundersøgelse inden dette kursus. I må meget gerne medbringe eksempler på patientforløb fra egen praksis.

 

Forventningen til jer er følgende

 • Der kommer én læge og én fra personalegruppen, som har mandat fra praksis til at være tovholder for KOL-indsatsen 
 • Der på forhånd er afsat tid mellem de to kursusdage til at køre 3-5 patient-testforløb igennem og sammen med resten af praksis at evaluere den nye struktur 

 I får

 • Opdateret den sidste nye viden om udredning og behandling af KOL i praksis
 • Værktøjer til at udvikle strukturen og organisering af omsorgen for KOL-patienter og etablering og udvikling af behandlerteams
 • Mulighed for at lave et internt forløbsprogram til KOL-patienter
 • Ideer til dataudtræk fra jeres journalsystem, der kan give jer overblik over KOL-populationen og kan hjælpe med at kvalitetssikre indsatsen

Indhold og form
2-dages kursus. Afholdes med 6 ugers mellemrum. En del af den faglige opdatering sker opdelt i en lægegruppe og i en personalegruppe.

 

Som personale får du viden om:

 • Hvordan en LFU udføres
 • Kontrol af inhalationsteknik
 • Rehabilitering ogrygestop

Som læge får du viden om håndtering af:

 • Komplekse patienter og ACOS
 • Differentialdiagnoser
 • Komorbiditet

Målgruppe
Læger og praksispersonale, der forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med KOL-patienter med ukompliceret sygdom. Vi forventer en ligelig fordeling af læger og praksispersonale, så I tilmelder én læge og én deltager fra personalet, som et team.

Såfremt I ønsker at tilmelde et ulige antal (fx. 2 læger og én fra personalet, 1 læge og to fra personalet eller lign.), så kontakt sekretariatet på 3544 8416, så sørger vi for en særskilt tilmelding.

 

Undervisere 

Henrik P. Rasmussen, alment praktiserende læge 
Mads Crandal, organisationskonsulent

 

Kursusledere (og også undervisere)
Christian Heilmann, alment praktiserende læge
Lisa Piontek, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted
26. september 2019 og 7. november 2019, Gl. Skovridergaard, Silkeborg
Kurset afholdes begge dage fra kl. 09.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 08.30.

 

Tilmeldingsfrist
15. juli 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser Dette vil fremgå af hjemmesiden.
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kr. 5.500,- pr. deltager
Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416