Visitation af gynækologiske og obstetriske symptomer

Kursusnummer: 9221920


Er du lægesekretær, sekretær eller beskæftiger du dig i det daglige med telefonkontakt med patienterne? Mangler du redskaber til at visitere, prioritere, og vejlede patienter, der henvender sig med gynækologisk eller obstetriske symptomer? Med både faglig baggrundsviden og redskaber til samtalen bliver du bedre rustet til at visitere.

Formålet med kurset er at give dig redskaber til hurtigt pr. telefon at kunne skelne mellem tilstande, som kræver akut tid, og tilstande, som kan vente.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om symptomer på vigtige udvalgte gynækologiske og obstetriske problematikker, herunder kendskab til relevante gynækologiske sygdomme, infektioner og blødningsforstyrrelser, samt graviditetskomplikationer i både tidlig og sen graviditet.


Vi vil gennemgå situationer, hvor der skal vurderes og visiteres, så prioriteringen bliver så rigtig som muligt. Hvad hører vi? Hvordan spørger vi ind til problemet? Hvordan visiterer vi?

 

I undervisningen veksler vi mellem katedral undervisning og  cases. Vi forventer, at du deltager aktivt i plenum, og at du har lyst til at blive inspireret og lære nyt sammen med andre kolleger.

 

Du er velkommen til at byde ind med, hvad du oftest oplever kvinder henvender sig med, og det vil være muligt at sende spørgsmål i form af cases til kursuslederen. Vi vil bestræbe os på at tage disse cases op i undervisningen og vi vil udvælge 2- 3 cases, der afspejler de mest hyppige problemstillinger. Der vil tillige være mulighed for erfaringsudveksling i pauserne.

Målgruppe

Lægesekretærer, sekretærer eller andet praksispersonale, der i det daglige er i telefonkontakt med patienterne.

 

Underviser

Helle Trankjær, alment praktiserende læge

 

Kursusleder

Nina Lakner Aagaard, praksissekretær

 

Tid & sted

27. august 2020, Comwell Borupgaard, Snekkersten

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

26. juni 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.300,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416

Tilmeld dig nyhedsbrev om praksispersonalekurser