Type 2-diabetes i praksis – fra teori til implementering via teamarbejde (2 moduler - fælleskursus)

Kursusnummer: 9221919

 

Hvordan håndterer I patienter med type 2-diabetes i jeres praksis?
Kom godt i gang med at implementere den nyeste type 2-diabetesvejledning og OK18 med mulighed for, at praksispersonalet får større behandlingsansvar. Få ro og inspiration til sammen at organisere type 2-diabetesindsatsen i jeres praksis.

 

Kurset består af 2 kursusdage med 6 ugers mellemrum.

 

Tanken er, at læger og praksispersonale på kursets første dag sammen, med udgangspunkt i viden og inspiration fra undervisere og øvrige kursister, lægger en plan for organiseringen af arbejdet omkring patienter med type 2-diabetes i egen praksis.

 

Dernæst igangsættes en implementering hjemme i egen praksis.

 

På anden kursusdag kommer I tilbage og får mere vejledning og støtte til at justere og overvinde evt. barrierer, samt yderligere viden og inspiration til at løfte kvaliteten af type 2-diabetes behandlingen.

 

Forberedelse
Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis praksispersonalet har gennemført kursus i type 2-diabetes og/eller har erfaring med diabetes-konsultationer og insulinbehandling allerede inden dette kursus.
I må meget gerne medbringe eksempler på patientforløb fra egen praksis.

 

Forventningen til jer er følgende

  • Der kommer én læge og én fra personalegruppen, som har mandat fra praksis til at være tovholder for type 2-diabetes behandlingsindsatsen
  • Der er på forhånd afsat tid mellem de to kursusdage til at gennemføre 3-5 patientforløb efter jeres nye model og sammen med resten af praksis evaluere den nye struktur.

 I får

  • Opdateret viden om udredning og behandling af patienter med type 2-diabetes
  • Værktøjer til at udvikle strukturen og organiseringen af omsorgen for patienter med type 2-diabetes, samt til etablering og udvikling af behandlerteams
  • Mulighed for at lave et internt forløbsprogram til type 2-diabetes patienter
  • Præsentation af værktøjet til at lave forløbsplaner i jeres systemer.
  • Ideer til dataudtræk fra dit journalsystem, der kan give dig overblik over type 2-diabetespopulationen og kan hjælpe med at kvalitetssikre behandlingsindsatsen.

Indhold og form
2 dages kursus. Afholdes med 6 ugers mellemrum.
En del af den faglige opdatering sker opdelt i en lægegruppe og i en personalegruppe. Vi arbejder ud fra cases med forskellige sværhedsgrader.

 

Målgruppe
Læger og praksispersonale, der forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes med ukompliceret sygdom. Vi forventer en ligelig fordeling af læger og praksispersonale fra hver praksis. 

 

Undervisere
Lene Jul, konsultationssygeplejerske
Lise Berke, konsultationssygeplejerske
Ulrik Lange, organisationskonsulent

 

Kursusleder
Berit Lassen, alment praktiserende læge
Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge

 

Tid & sted
14. marts og 25. april 2019, Næsbyholm Slot, Glumsø
Kurset afholdes begge dage fra kl. 09.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 08.30

 

Tilmeldingsfrist
8. januar 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser Dette vil fremgå af hjemmesiden.
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kr. 5.500,- pr. deltager

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

For læger: Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 2 dages selvvalgt efteruddannelse.

 

For praksispersonale: Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis som refusionsberettiget med op til kr. 3.100 for kursusgebyr og kr. 1.500 for transportudgifter (kun 1 dags transport).

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416