Spirometrikursus for praksispersonale

Kursusnummer: 9221519

 

KOL er en sygdom, som rammer rigtig mange mennesker og familier. Årsagerne er forskellige, og forløbet kan være langstrakt. I praksis er KOL en af de kroniske sygdomme, der er årsag til flest konsultationer og indlæggelser. De fleste KOL-patienter udredes og følges i almen praksis.

 

Med OK18 har almen praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til at varetage KOL-patienter – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling osv., og det forventes af læger og praksispersonale, at vi er pro-aktive i opsporingen af KOL-patienterne og øger antallet af spirometriundersøgelser.

 

Spirometriundersøgelsen har en central plads i opsporing og opfølgning af KOL-patienter, da en rettidig indsats betyder færre indlæggelser og en bedre livskvalitet for patienten. 

 

Indhold og form

Kurset er bygget op med teori og færdighedstræning og giver dig en sikkerhed i at udføre en korrekt spirometri, kvalitetssikre målingerne og tolke resultaterne.

 

Forberedelse
Inden kurset anbefales det, at du læser KOL-vejledning fra DSAM.
Du er meget velkomne til at sende patienthistorier fra egen klinik, du gerne vil have gennemgået på kurset.

 

Målgruppe

Praksispersonale, der skal kunne varetage spirometriundersøgelser, men som ikke tidligere har været på spirometrikursus.

 

Undervisere

Anders Løkke, lungemediciner

Lotte Hasling Kodbøl Jørgensen, lungemedicinsk sygeplejerske

 

Kursusleder
Gitte Mailandt, Konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted
22. oktober 2019, Comwell Kolding

Kurset afholdes fra kl. 09.00 - 16.30 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

22. august 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser Dette vil fremgå af hjemmesiden.
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis som refusionsberettiget med op til kr. 3.100 for kursusgebyr og kr. 1.500 for transportudgifter.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416