Type 2-diabetes og behandling for øvede

Kursusnummer: 9221320
Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Behandling af type 2-diabetes og håndtering af følgesygdomme er en voksende opgave for almen praksis. Cirka 80 % af alle type 2-diabetes-patienter følges udelukkende i almen praksis. Det giver udfordringer til logistik, ansvars- og opgavefordeling i behandlerteamet, som udgøres af den praktiserende læge og praksispersonalet. Diabetesbehandling i almen praksis kan med fordel håndteres i behandlerteams. For at dette skal lykkes, skal patienten mødes af et velforberedt behandlerteam. Jo mere velforberedte, des mere optimal behandling og compliance.


Formålet med kurset er at give dig ny viden om kontrol og behandling af patienten med type 2-diabetes. Du får viden om diagnose, livsstil og medicinsk behandling herunder insulinbehandling samt kontrol af patienten.

 

Indhold og form
På kurset får du viden om diabetesbehandling i praksis inkl. insulinbehandling samt hvordan du kommer i gang eller videre med opgaven. Vi tager udgangspunkt i retningslinjerne, kommer omkring diagnose og behandlingsmål, diabeteskontrollen i praksis, insulinbehandling og oplæring samt den farmakologiske behandling af type 2-diabetes. Vi vil komme ind på, hvilke udfordringer den nye overenskomst giver, herunder årskontrollen.

 

Under kurset får du mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling med dine medkursister. Efter kurset forventes ny adfærd med implementering af de tillærte færdigheder, men der er ikke formaliseret opfølgning.

 

Undervisningen vil være en kombination af katedral undervisning, casebaseret gruppearbejde og diskussion.

 

Som forberedelse til kurset skal du medbringe eksempler fra din dagligdag, hvor du har følt dig fagligt udfordret.


Målgruppe
Praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund, og med et godt kendskab til type 2-diabetes, samt erfaring med selvstændige diabeteskontroller og kendskab til insulinbehandling.

 

Undervisere

Per Warrer Petersen, alment praktiserende læge

Janne Nielsen, konsultationssygeplejerske 

 

Kursusleder

Pia Matthiesen Poulsen, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

24. september 2020, Hindsgavl  slot, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist
15. juli 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.