Type 2-diabetes i praksis - fra teori til implementering via teamarbejde (2 moduler - fælleskursus)

Få ro og inspiration til sammen at organisere type 2-diabetesindsatsen i jeres praksis.

 

Formålet er at I kommer godt i gang med at implementere den nyeste type 2-diabetesvejledning og OK18 med mulighed for, at praksispersonalet får større behandlingsansvar.

 

Kurset består af 2 kursusdage med 6 ugers mellemrum.

 

Tanken er, at læger og praksispersonale på kursets første dag sammen lægger en plan for organiseringen af arbejdet omkring patienter med type 2-diabetes i jeres egen praksis. Det sker med udgangspunkt i viden og inspiration fra undervisere og øvrige kursister.

 

Dernæst igangsættes en implementering af planen hjemme i egen praksis.

 

På anden kursusdag kommer I tilbage og får mere vejledning og støtte til at justere og overvinde evt. barrierer, samt yderligere viden og inspiration til at løfte kvaliteten af type 2-diabetes behandlingen.

 

Forberedelse
Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis praksispersonalet har gennemført kursus i type 2-diabetes og/eller har erfaring med diabetes-konsultationer og insulinbehandling allerede inden dette kursus. I må meget gerne medbringe eksempler på patientforløb fra egen praksis.

 

Forventningen til jer er følgende

  • Der kommer mindst én læge og én fra personalegruppen, som har mandat fra praksis til at være tovholder for type 2-diabetes behandlingsindsatsen
  • Der er på forhånd afsat tid mellem de to kursusdage til at gennemføre 3-5 patientforløb efter jeres nye model og sammen med resten af praksis evaluere den nye struktur.

I får

  • Opdateret viden om udredning og behandling af patienter med type 2-diabetes
  • Værktøjer til at udvikle strukturen og organiseringen af omsorgen for patienter med type 2-diabetes, samt til etablering og udvikling af behandlerteams
  • Mulighed for at lave et internt forløbsprogram til type 2-diabetes patienter
  • Præsentation af værktøjet til at lave forløbsplaner i jeres systemer.
  • Ideer til dataudtræk fra jeres journalsystem, der kan give dig overblik over type 2-diabetespopulationen og kan hjælpe med at kvalitetssikre behandlingsindsatsen.

Indhold og form

2 dages kursus. Afholdes med 6 ugers mellemrum.  Vi arbejder ud fra cases med forskellige sværhedsgrader.

 

Målgruppe
Læger og praksispersonale, der forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes med ukompliceret sygdom.

 

Undervisere
Lene Jul, konsultationssygeplejerske 

Ulrik Lange, organisationskonsulent

 

Kursusledere

Berit Lassen, alment praktiserende læge, uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Tid og sted
2. april 2020 og 14. maj 2020, Marienlyst Strandhotel, Helsingør    

 

Tilmeldingsfrist
3. februar 2020

 

Pris
5.500 kr. pr. deltager