Sundhed.dk - en hjælp i hverdagen

Kursusnummer: 9219820

 

På kurset lærer du at benytte de tilbud, der ligger på den offentlige sundhedsportal Sundhed.dk. Hverdagen i praksis kan blive lettere ved brug af portalen, da den indeholder meget information, som vi i almen praksis har brug for.

 

Portalen er også vigtig for vores patienter. Hvis vi kan hjælpe den enkelte patient i gang med selv at søge viden og information på portalen, vil vi blive aflastet i vores hverdag.

 

Formålet med kurset er, at du får et fuldt kendskab til de tilbud og muligheder, der ligger på Sundhed.dk, således at det praktiske arbejde i lægeklinikken bliver forenklet og lettet samt at patienterne bliver mere selvhjulpne.

 

Indhold og form

På kurset vil du, sideløbende med undervisningen, løse konkrete praksisrelevante opgaver på Sundhed.dk. Dette foregår i små grupper. Efter kurset vil du få mulighed for at undervise kolleger i egen klinik med undervisningsmateriale fra kurset.

 

Kurset vil foregå online på Sundhed.dk. Du vil få computeradgang og arbejder online med de introducerede emner undervejs. Derudover er der praktiske opgaver vedrørende Sundhed.dk, som løses i små grupper. Der tilbydes én bærbar computer pr. to kursister. Du er velkommen til at medbringe din egen computer eller iPad.

 

Målgruppe

Personale i almen praksis.

 

Undervisere

Bo Gandil Jakobsen, alment praktiserende læge, konsulent i DAK-E og MedCom samt koordinator for praksisinformation på Sundhed.dk 

Vibeke Luk, senior konsulent i Sundhed.dk med ansvar for den sundhedsfaglige del, herunder almen praksisområdet

 

Kursusleder

Michala Eich, Konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted
1. december 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist
1. oktober 2020

Efter endt tilmeldingsfrist kan ledige pladser forekomme. Det vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.600,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416

Tilmeld dig nyhedsbrev om praksispersonalekurser