Spirometrikursus for praksispersonale - AFLYST

Kursusnummer: 9219120

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

KOL er en sygdom, som rammer rigtig mange mennesker og familier. Årsagerne er forskellige, og forløbet kan være langstrakt. I praksis er KOL en af de kroniske sygdomme, der er årsag til flest konsultationer og indlæggelser. De fleste KOL-patienter udredes og følges i almen praksis.

 

Med OK18 har almen praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til at varetage KOL-patienter – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling osv. Det forventes af læger og praksispersonale, at vi er pro-aktive i opsporingen af KOL-patienterne og øger antallet af spirometriundersøgelser.

 

Spirometriundersøgelsen har en central plads i opsporing og opfølgning af KOL-patienter, da en rettidig indsats betyder færre indlæggelser og en bedre livskvalitet for patienten.

 

Formål med kurset

• At du får genopfrisket din viden om lungernes anatomi og fysiologi

• At du lærer at skelne mellem astma og KOL

• At du kan udføre en spirometri og sikre kvaliteten af denne

• At du får styr på de forskellige parametre, der anvendes i tolkningen

• At du får kendskab til referenceværdierne, der ligger til grund for tolkningen af spirometrien.

 

Indhold og form

Kurset er bygget op med teori og færdighedstræning og giver dig en sikkerhed i at udføre en korrekt spirometri, kvalitetssikre målingerne og tolke resultaterne.

 

Inden kurset anbefales det, at du læser KOL-vejledning fra DSAM. Du er meget velkommen til at sende patienthistorier fra egen klinik, du gerne vil have gennemgået på kurset.

 

Målgruppe

Praksispersonale, der skal kunne varetage spirometriundersøgelser, men som ikke tidligere har været på spirometrikursus

 

Undervisere

Zaigham Saghir, lungemediciner

 

Kursusleder

Sara Khan, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

27. august 2020, Comwell Køge Strand
Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

27. juni 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding