Psykiatri for sekretærer

Som sekretær er du den, der sidder i forreste linje i lægeklinikken. Det er derfor vigtigt at du har en opdateret viden om psykiatriske lidelser, deres symptomer og behandling. Hvad er vigtigt at spørge ind til når patienten henvender sig? Er der medicin du skal være særlig opmærksom på, når recepter genudskrives? Er der patienter med psykiske symptomer, som skal vurderes akut, og hvem kan vente? Og hvad med den opfarende patient, der kan være svær at tackle eller den glemsomme?

 

Formålet med kurset er, at du får viden om de mest almindelige psykiatriske diagnoser i almen praksis. Dette sikrer at patienten bliver bedst muligt hjulpet, samt at du føler dig bedre fagligt klædt på til opgaven, til gavn for hele praksis.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om følgende diagnoser:

  • Misbrug
  • Psykoser
  • Depression
  • Bipolar sygdom
  • Angst
  • ADHD
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Demens

For at få det bedste udbytte af kurset, skal du inden kursusstart gøre dig nogle overvejelser om, hvilken viden du ønsker at tage med fra kurset. Send gerne kursuslederen dine ønsker om dette senest en uge før kursusstart.

 

Kurset gennemføres som katedral undervisning med aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister. Ved gennemgang af sygdommene taler vi om både opsporing og behandling af de enkelte diagnoser. Vi vil arbejde med cases og erfaringsudveksling i plenum.

 

Målgruppe

Sekretærer eller praksispersonale der varetager sekretærfunktionen i almen praksis.

Vi forventer, at du har nogle års erfaring og har stået med flere problemstillinger med en psykisk syg patient, der gav anledning til faglig refleksion.

 

Underviser

Kaj Sparle Christensen, alment praktiserende læge, lektor og ph.d.

 

Kursusleder

Joan Buchholtz, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

1. maj 2018, Tivoli Hotel & Congress Center, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

1. marts 2018

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk