Organisering af KOL forløbsplan

Kursusnummer: 9217020

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Som en del af OK18 skal almen praksis tilbyde forløbsplaner til patienter med kroniske sygdomme. Forløbsplaner giver almen praksis ensartet dataadgang og overblik over patienter med henholdsvis diabetes og KOL. Forløbsplaner kan bruges som arbejdsredskab i kvalitetsarbejdet, patienter med diabetes og KOL kan inddrages, så de får et bedre overblik over deres behandlingsforløb, hvilket kan bidrage til større egenomsorg. De kan få kendskab til kommunale tilbud, der kan give dem redskaber til at støtte dem i livsstilsændringer.

 

Indhold og form

På kurset har vi fokus på KOL og der bliver undervist i, hvordan du kan bruge forløbsplanen til at søge viden, få overblik over det enkelte patientforløb, og hvordan kronikerbehandlingen går i jeres praksis.

 

Du vil på kurset komme til at arbejde rent praktisk med forløbsplaner ved pc som stilles til rådighed på kurset. Du vil også få ideer til, hvordan I hjemme i praksis kan organisere jer, hvordan I bruger data fra ex forløbsplanen, så det at arbejde med forløbsplaner kan medvirke til et kvalitetsløft af KOL-behandlingen og give arbejdsglæde i klinikken.

 

Målgruppe

Praksispersonale der skal starte eller lige er startet at arbejde med forløbsplaner og derudover gerne vil have ideer til vidensdeling og organisering af dette hjemme i klinikken

 

Undervisere

Christian Heilmann, alment praktiserende læge
Sygeplejerske fra brugergruppen i Med.com

 

Kursusledere

Christian Heilmann, alment praktiserende læge
Lisa Piontek, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

20. august 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

26. juni 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding