Medicinsk behandling af type 2-diabetes (opfølgningsdag) - AFLYST

Kursusnummer: 9216120

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Bemærk at dette kursus er et opfølgningsmodul. Det er kun for kursister, der tidligere har deltaget på kurset "konsultationssygeplejersken - tovholder på diabetesbehandlingen". 

 

Kursusdagen er for dig, der tidligere har deltaget på modulkurset "Konsultationssygeplejersken - tovholder på diabetesbehandlingen". Med dette opfølgningsmodul har vi fokus på Insulinbehandlingen af type 2-diabetes.

 

Du vil få opdateret din viden på området, og blive rustet til at kunne varetage behandlingen af mere komplicerede diabetespatienter. Derudover får du mulighed for at diskutere de problematikker /problemstillinger, du eventuel må have i klinikken.

  

Indhold og form

Der vil være oplæg om den sidste nye viden omkring den medicinske behandling.

 

Vi arbejder bl.a. med titreringsalgoritmer – her er fokus på, når der bruges flere præparater for at opnå behandlingsmålet. Kurset kræver høj deltageraktivitet og det meste af undervisningen bliver ud fra cases.

Derfor opfordres du til at medbringe cases fra egen klinik, som sendes til kursuslederen heididyrberg@jubii.dk senest 14 dage inden kursusstart.

  

Målgruppe

Kursister som har gennemført kurset "Konsultationssygeplejersken - tovholder på diabetesbehandling"

 

Undervisere

Kamran Akram, overlæge, ph.d.

Solveig May-Britt Jansen, diabetessygeplejerske, Steno diabetes center Copenhagen

Lene Dobson, diabetessygeplejerske, Steno diabetes center Copenhagen

 

Kursusleder
Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og uddannelseskonsulent PLO-E

 

Tid & sted
9. december 2020, IDA Conferences, København

Kurset afholdes fra kl. 09.00 - 16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

9. oktober 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser Dette vil fremgå af hjemmesiden. 
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding