Konsultationssygeplejersken – tovholder på diabetesbehandlingen (4 moduler)

Kursusnummer: 9215820

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Almen praksis står for opsporing, screening, og behandling af type 2-diabetes og 85% af patienterne følges her. I takt med antallet af type 2-diabetikere stiger, er det vigtigt med en god struktur og organisering i almen praksis. Det kan indebære opgaveglidning fra den praktiserende læge til konsultationssygeplejersken, som så får ansvar for og flere selvstændige opgaver i form af planlægning, udførelse og justering af behandling i forbindelse med diabeteskontrollerne.

 

Opgaver i diabeteskontroller indebærer vejledning i kost, livsstil, motivation, blodsukkermåling, screening og forebyggelse af senkomplikationer. Derudover er opstart af insulin et prioriteret område, men der kan være barriere i behandlerteamet for at initiere og titrere insulin på grund af manglende erfaring omkring insulinvirkningsprofiler, titreringsalgoritmer og barrierer for insulinopstart hos patienten.

 

Formålet med kurset er at give dig teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne varetage vejledning og undervisning af den enkelte patient med vægt på sundhed, livsstilsændringer og farmakologisk behandling, herunder insulin opstart og titrering i almen praksis.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

 • Screening
 • Diagnostik
 • Livsstil – KRAM faktorer
 • Blodsukkermåling
 • Peroral behandling
 • Opstart og titrering af insulin
 • Injektionsteknik herunder barrierer og motivation
 • Forebyggelse og behandling af akutte og sendiabetiske senkomplikationer
 • Ideer til struktur og organisering af diabeteskontroller i almen praksis
 • Hvordan kan man arbejde med kvaliteten af diabetesbehandlingen i egen praksis
 • Kommunikation og involvering af den enkelte patient vil være gennemgående i alle emner.

 

Kurset gennemføres som dialogbaseret undervisning og tager udgangspunkt i forskellige cases. Der forventes aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister for at opnå udbytterige workshops. Endvidere vil undervisningen inddrage e-læring fra film og apps.

 

Kurset består af 4 enkelte moduler og mellem modulerne vil I arbejde med diabetesrelaterede opgaver i egen praksis. Der må derfor påregnes forberedelsestid mellem de enkelte moduler. Vi lægger stor vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor dine erfaringer bringes i spil. I vil udarbejde en plan for, hvordan I vil implementere den nye viden, som I får, hjemme i egen klinik. Endvidere vil vi diskutere konsultationssygeplejerskens særlige ansvar, pædagogiske opgaver og kommunikation i forbindelse med selvstændige diabeteskontroller.

 

Målgruppe

Konsultationssygeplejersker eller andet personale i almen praksis med minimum 1 års erfaring fra almen praksis. Det er en fordel, hvis du har kendskab til selvstændige diabeteskontroller. Vi forventer at du har en sundhedsfaglig baggrund.

 

Undervisere

Lene Dobson, diabetessygeplejerske Steno Diabetes center Copenhagen

Susanne Holm Kristensen, diabetessygeplejerske Steno Diabetes center Copenhagen

Kamran Akram, overlæge

Samt undervisning af diætist og fodterapeut

 

Kursusleder

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og uddannelseskonsulent PLO

 

Tid & sted
9. september 2020, 30. september 2020, 21. oktober 2020 og 4. november 2020, IDA Conference, København

Kurset afholdes alle dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist
9. juli 2020

Efter endt tilmeldingsfrist kan ledige pladser forekomme. Det vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 12.500,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding