KOL i praksis - fra teori til implementering via teamarbejde (2 moduler - fælleskursus)

Hvordan håndterer I jeres KOL-patienter i praksis? Kom godt i gang med at implementere den nyeste KOL-vejledning og OK18 med mulighed for større ansvar til praksispersonalet.

 

Få ro, inspiration og konkrete værktøjer til sammen at organisere KOL-indsatsen i jeres praksis.

 

Kurset er et 2-dages kursus delt op med 6 uger imellem.

 

Tanken er, at læger og praksispersonale sammen bruger viden og inspiration fra undervisere og øvrige kursister til at lægge en plan på første kursusdag for det fremtidige arbejde og organisationen omkring KOL-patienter i egen praksis.

 

Dernæst igangsættes en implementering hjemme i egen praksis.

 

På anden kursusdag kommer I tilbage og får mere vejledning og støtte til at justere og overvinde evt. barrierer samt mere ny viden og inspiration til at løfte kvaliteten af KOL-behandlingen.

 

Forberedelse

Det vil være en fordel at have kendskab til DSAM’s KOL-vejledning.

I må meget gerne medbringe eksempler på patientforløb fra egen praksis.

Forbered gerne resten af klinikken på en forestående ændring af måden at håndtere patienter med KOL i klinikken efter kurset.

 

Forventningen til jer er følgende

 • Der kommer én læge og én fra personalegruppen, som har mandat fra praksis til at være tovholder for KOL-indsatsen
 • Der er på forhånd afsat tid mellem de to kursusdage til at køre 3-5 patient-testforløb igennem og sammen med resten af praksis at evaluere den nye struktur.

I får

 • Opdateret den sidste nye viden om udredning og behandling af KOL i praksis
 • Værktøjer til at udvikle strukturen og organisering af omsorgen for KOL-patienter og etablering og udvikling af behandlerteams
 • Mulighed for at lave et internt forløbsprogram til KOL-patienter
 • Ideer til dataudtræk fra jeres journalsystem, der kan give jer overblik over KOL-populationen og kan hjælpe med at kvalitetssikre indsatsen
 • Inspiration og konkrete værktøjer til implementeringsarbejdet hjemme i praksis.

Vi vil hjælpe jer med håndteringen af:

 • Spirometri, forberedelse og sikring af valide undersøgelser
 • Komplekse patienter og ACOS
 • Differentialdiagnoser
 • Komorbiditet
 • Implementering hjemme i egen praksis.

Indhold og form

2 dages kursus. Afholdes som 2 dage med 6 ugers mellemrum.

 

Målgruppe

Læger og praksispersonale, der forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med KOL-patienter med ukompliceret sygdom. 

  

Underviser

Mads Crandal, organisationskonsulent

Henrik Prinds Rasmussen, alment praktiserende læge

 

Kursusledere
Christian Heilmann, alment praktiserende læge

Lisa Piontek, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted
10. september 2020 og 22. oktober 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

9. juli 2020

 

Pris

5.500 kr. pr. deltager