KOL for sekretærer

Kursusnummer: 9214920

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Det øgede fokus på KOL kræver øgede kompetencer hos sekretærer ansat i almen praksis. Som sekretær bør du have et grundlæggende kendskab til KOL samt forebyggelse, opsporing, behandling og kontrol af denne gruppe borgere. Det bidrager til kontinuiteten i omsorgen for KOL-patienterne og lægens ressourcer kan frigøres til andet arbejde.

 

I løbet af dagen fokuserer vi på:

• Færdighedstræning i korrekt udførelse af spirometri

• Visitation

• Cases og gruppearbejde

• Relevante øvelser

• E-læring og video

 

Du vil få kendskab til:

• KOL og behandlingen heraf

• Rygeafvænning

• DSAM´s KOL-vejledning

• Soft

 

Du vil kunne udføre:

• Kvalitetssikret spirometri med og uden reversibilitet

• MRC score

• Udregne pakkeår

• Vaccinationsprogram

 

samt forstå:

• ABCD-klassifikation

 

Du vil tilegne dig:

Kompetencer til anvendelse i visitation af- og kvalitetsarbejdet med KOL patienter.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sekretærer og andet personale i praksis, som har lidt eller slet ingen kendskab til KOL og almen praksis rolle i opsporing, udredning, behandling og kontrol af KOL – patienter og som har brug for redskaber til visitation af denne gruppe patienter. Med andre ord kan erfarent personale kun forvente et sparsomt udbytte.

 

Undervisere

Natalia M. Nielsen, alment praktiserende læge

Lone Beth Pedersen, konsultationssygeplejerske, Master i uddannelse & læring, uddannelseskonsulent PLO-E

 

Kursusleder

Lone Beth Pedersen, konsultationssygeplejerske, Master i uddannelse & læring, uddannelseskonsulent PLO-E

 

Tid & sted

5. marts 2020, IDA Conference, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

5. januar 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding