Lær værktøjer til at opdage patienter med stress, angst eller depression (2 moduler)

Kursusnummer: 9214919

 

Undersøgelser viser at 70 % af alle danskere føler sig stresset på daglig basis og det kan have store omkostninger både for den enkelte og arbejdspladsen. Herudover vil ca. 20 % af den voksne befolkning i løbet af et år have symptomer på en psykisk sygdom. Mange mennesker søger ingen eller for sent hjælp og mange får ikke den rette hjælp i tide.

 

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen (2016) er mere end 135.000 mennesker ramt af angst og hvert år er der 17.000 nye tilfælde. Omkring 8 % af befolkningen har symptomer på depression i løbet af et givent år.

 

Formålet med kurset er at give dig konkret viden, samt praktiske værktøjer og metoder til at afdække patientens stress-niveau hurtigt og enkelt, så bl.a. lægen kan spare tid i konsultationen på at afdække dette i detaljer. Du bliver trænet i at spotte tegn på stress, angst, og depression, når du møder patienter i mistrivsel, og du lærer at kunne tage snakken om tabubelagte emner på et tidligt tidspunkt, så eventuelle sygemeldinger eller langvarige mén kan undgås.

 

Indhold og form

Du vil på kurset tilegne dig:

 • Konkret viden om stress og de biologiske mekanismer ved stress
 • Identificering af stresssymptomer
 • Vurdering af belastningstilstand-er det pres eller stress?
 • Årsagssammenhænge til stress privat og på jobbet
 • Årsagssammenhænge til tilbagevendende stress
 • Screeningsværktøjer til monitorering af stress-niveau og belastningsgrad som oplæg til lægens konsultation med stress-ramte patienter
 • Konkret viden om de biologiske og psykologiske mekanismer ved angst og depression
 • Symptomer, risikofaktorer og behandling
 • Hvordan opdager man, hvis patienten har angst eller depression
 • Hvordan skelner man mellem de forskellige tilstande?
 • Krisehjælp ved panikangst og depression

Kurset består af 2 moduler med et antal dage i mellem, hvor deltagerne kan arbejde hjemme i klinikken med de færdigheder, de har tilegnet sig på dag første kursusdag.

 

Der vil på kurset blive lagt vægt på kobling mellem teori og praksis. Deltagerne er velkommen til at medbringe cases fra egen klinik, så deres egne erfaringer bringes i spil. Vekslen mellem oplæg, cases og erfaringsudveksling.

 

Målgruppe

Praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund, som har selvstændige patientkonsultationer.

 

Undervisere

Ellen Helle Boesen, cand.psych, Ph.d

Rikke Maj Thauer, stressekspert og instruktør i psykisk førstehjælp.

 

Kursusleder

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og uddannelseskonsulent PLO

 

Tid & sted

6. november 2019 og 4. december 2019, Hindsgavl Slot, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

6. september 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på

kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kurset udbydes som en aktivitet under indsatsen: En læge tæt på dig

Kurset er gratis at deltage i, så der skal ikke betales ved tilmelding. Lægen kan efterfølgende søge refusion for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Når du tilmelder dig, forpligter du dig til at komme. Skulle du blive forhindret, beder vi dig melde afbud hurtigst muligt, så en anden kan få pladsen.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416