Kræft, det vi bør vide - og hvordan forløbet kan blive godt for patienten

Kursusnummer: 9214519

 

De fleste patienter i almen praksis er raske. Mange symptomer for alvorlig sygdom er uspecifikke, og ”alarmsymptomerne” er oftest ikke et kræfttegn. Kurset vil pege på betydningen af din kommunikation med patienten og på betydningen af dine observationer og reaktion på patientens symptomer.

 

Det vigtige, men svære budskab er, at der skal investeres omsorg og ekstra omhyggelighed. Det kræver tid og overskud, der begge er mangelvarer i en hårdt presset hverdag. Sammen vil vi bl.a. ved hjælp af cases forsøge at optimere disse forhold.

 

Formålet med kurset er at du går hjem med viden om forløbet fra første symptom til behandling. Du bliver opmærksom på alarmsymptomerne, både i visitationen, i telefonen og når du sidder overfor patienten. Du får kendskab til kræftpakkerne, de nationale retningslinjer og får en overordnet viden om de nyeste behandlingsformer og bivirkninger. Du får også viden om hvordan psykosocial støtte bedst leveres i praksis.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om følgende:

  • Forløbet fra første symptom til behandlingen
  • Alarmsymptomerne både i visitationen, i telefonen og når du sidder over for patienten
  • Hvordan kræft præsenterer sig i almen praksis, og hvordan man skal være opmærksom på de specielle forhold, der kendetegner kræftdiagnostik i almen praksis
  • Kræftpakkerne og de nationale retningslinjer
  • De nyeste behandlingsformer, deres virkningsmekaniske og deres bivirkninger samt forebyggelse heraf samt sygdommenes prognoser
  • Hvordan psykosocial støtte bedst kan leveres i praksis og hvem praksis henviser til. Samtidig ser vi på betydningen af den måde praksis er organiseret på og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen

Vi opfordrer til, at du i god tid aftaler med dit lægehus, hvordan der sættes tid af til at afkonferere og implementere det, du har hørt på kurset, til gavn for patienter og kolleger. Undervisningen vil være katedral specialistundervisning, blandet med cases.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til det visiterende praksispersonale, til dbio-funktionen og til sygeplejersker, der har konsultationer med patienterne.

 

Undervisere

Berit Lassen, alment praktiserende læge

Mikael Rørth, professor, overlæge, dr.med.

 

Kursusleder

Michala Eich, konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

9. maj 2019, Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

9. marts 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

3.200 kr.

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416