Konsultationssygeplejersken – tovholder på diabetesbehandlingen (4 moduler)

Kurset er fuldtegnet, men du er velkommen til at skrive dig på ventelisten inden tilmeldingsfristens udløb.

Du vil ikke blive opkrævet betaling og vil kun blive kontaktet såfremt der kommer en ledig plads.

Tilmelding fungerer som venteliste i denne situation.

Kursusnummer: 9214419

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Almen praksis står for opsporing, screening, og behandling af type 2-diabetes og 85 % af patienterne følges her. I takt med antallet af type 2-diabetikere stiger, er det vigtigt med en god struktur og organisering i almen praksis. Det kan indebære opgaveglidning fra den praktiserende læge til konsultations-sygeplejersken, som så får ansvar for og flere selvstændige opgaver i form af planlægning, udførelse og justering af behandling i forbindelse med diabeteskontrollerne.

 

Opgaver i diabeteskontroller indebærer vejledning i kost, livsstil, motivation, blodsukkermåling, screening og forebyggelse af senkomplikationer. Derudover er opstart af insulin et prioriteret område, men der kan være barriere i behandlerteamet for at initiere og titrere insulin på grund af manglende erfaring omkring insulinvirkningsprofiler, titreringsalgoritmer og barrierer for insulinopstart hos patienten.

 

Formålet med kurset er at give dig teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne varetage vejledning og undervisning af den enkelte patient med vægt på sundhed, livsstilsændringer og farmakologisk behandling, herunder insulin opstart og titrering i almen praksis.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

 • Screening
 • Diagnostik
 • Livsstil – KRAM faktorer
 • Blodsukkermåling
 • Peroral behandling
 • Opstart og titrering af insulin
 • Injektionsteknik herunder barrierer og motivation
 • Forebyggelse og behandling af akutte og sendiabetiske senkomplikationer
 • Ideer til struktur og organisering af diabeteskontroller i almen praksis
 • Hvordan kan man arbejde med kvaliteten af diabetesbehandlingen i egen praksis
 • Kommunikation og involvering af den enkelte patient vil være gennemgående i alle emner

Kurset gennemføres som dialogbaseret undervisning og tager udgangspunkt i forskellige cases. Der forventes aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister for at opnå udbytterige workshops. Endvidere vil undervisningen inddrage e-læring fra film og apps.

 

Kurset består af 4 enkelte moduler og mellem modulerne vil I arbejde med diabetesrelaterede opgaver i egen praksis. Der må derfor påregnes forberedelsestid mellem de enkelte moduler. Vi lægger stor vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor dine erfaringer bringes i spil. I vil udarbejde en plan for, hvordan I vil implementere den nye viden, som I får, hjemme i egen klinik. Endvidere vil vi diskutere konsultationssygeplejerskens særlige ansvar, pædagogiske opgaver og kommunikation i forbindelse med selvstændige diabeteskontroller.

 

Målgruppe

Konsultationssygeplejersker eller andet personale i almen praksis med minimum 1 års erfaring fra almen praksis. Det er en fordel, hvis du har kendskab til selvstændige diabeteskontroller. Vi forventer at du har en sundhedsfaglig baggrund.

 

Undervisere

Lene Dobson, diabetessygeplejerske Steno diabetes center Copenhagen

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og uddannelseskonsulent PLO-E

Samt undervisning af endokrinolog, diætist og fodterapeut

 

Kursusleder

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og uddannelseskonsulent PLO

 

Tid & sted

4. september 2019, 25. september 2019, 30. oktober 2019 og 20. november 2019, Comwell Aarhus

Kurset afholdes begge dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

24. juni 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan ledige pladser forekomme. Det vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

12.500 kr.

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416