KOL for begyndere

Kursusnummer: 9214220

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) er en af de 8 folkesygdomme. Omkring 400.000 danskere er ramt af sygdommen. I almen praksis har vi som praksispersonale mulighed for at gøre en forskel for denne patientgruppe. Med den nye overenskomst vil vi se flere patienter med KOL i almen praksis. Det er derfor vigtigt, at vi føler os godt klædt på til opgaven.

 

Du er måske helt i ny i lægepraksis eller har ikke tidligere arbejdet med KOL og har et ønske om at lære mere om denne sygdom og patientgruppe.

 

Kurset kan med fordel tages før kurset ”KOL for ildsjæle”.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

• Lungernes anatomi og fysiologi

• Hvilke patienter, der bør screenes for KOL – og hvorfor

• Praksispersonalets rolle i diagnostikken

• Ideer til hvordan du kan strukturere kontrollerne af patienter med KOL i forhold til forløbsplan

• Hvad spirometrien skal bruges til

• Hvordan spirometrien udføres og tolkes

• Hvordan vi kan hjælpe patienten farmakologisk og non-farmakologisk.

    

Kurset tager udgangspunkt i DSAM's vejledning om KOL. Vi vil arbejde ud fra et teoretisk oplæg, arbejde i små grupper med cases og udføre praktiske øvelser med spirometer.

 

Målgruppe

Praksispersonale, som har sparsom erfaring i arbejdet med patienten med KOL

 

Undervisere

Lisa Piontek, konsultationssygeplejerske

Sara Khan, konsultationssygeplejerske

 

Kursusleder
Lisa Piontek, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

12. november 2020, Tivoli Hotel, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

12. september 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. 

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding