Insulinbehandling af Type 2-diabetes for praksispersonale

Kursusnummer: 9213620

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Antallet af type 2-diabetikere stiger i almen praksis og med OK18 har almen praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til at varetage patienter med type 2-diabetes.

 

I takt med det stigende antal type 2-diabetikere og flere patienter, der afsluttes fra diabetesambulatorierne, vil insulinbehandling blive et prioriteret område i almen praksis.

 

Det stigende behov for rådgivning og håndtering af patienter, der skal starte/optimeres i insulinbehandling betyder, at den praktiserende læge i langt højere grad får behov for at inddrage personalet i den opgave.

Der kan være barrierer hos patienten for opstart af insulinbehandling. At overvinde barriererne og give patienterne tillid til behandlingen kræver en pædagogisk indsats og at du kender til behandlingen af type 2-diabetes patienter og er fortrolig med de forskellige insulintyper og titrering.

 

Kurset vil derfor give dig teoretiske og praktiske færdigheder i insulinbehandling, så du hjemme i klinikken kan varetage selvstændige konsultationer med opstart/titrering af insulin, vejledning og undervisning af patienten.

 

Indhold og form

• Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

• Mål for behandlingen

• Insulintyper og virkningsmekanismer

• Titreringsalgoritmer

• Korrekt injektionsteknik

• Blodsukkermåling

• Lipohypertrofi og lipoatrofi

• Hygiejniske principper ved injektion

• Pædagogiske opgaver i forhold til at oplære patienten i insulinbehandling

• Struktur og organisering i praksis

• Samarbejde med hjemmeplejen.

 

Kurset er bygget op med teori og færdighedstræning. Vi lægger vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis. Dine erfaringer og udfordringer bliver derfor en del af i undervisningen.

 

Målgruppe

Praksispersonale, med selvstændige diabeteskonsultationer, og som skal i gang med insulinbehandling, eller gerne vil have opdateret sin viden på området.

 

Underviser

Helene Præstholm, alment praktiserende læge

 

Kursusleder
Lene Jul, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

3. november 2020, Comwell Sorø

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

3. september 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416

Tilmeld dig nyhedsbrev om praksispersonalekurser