KOL for begyndere

Kursusnummer: 9213319

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) er en af de 8 folkesygdomme. Omkring 400.000 danskere er ramt af sygdommen. I almen praksis har vi som praksispersonale mulighed for at gøre en forskel for denne patientgruppe.

Med den nye overenskomst vil vi se flere patienter med KOL i almen praksis. Det er derfor vigtigt, at vi som praksispersonale føler os godt klædt på til opgaven.

 

Du er måske helt i ny i lægepraksis og har et ønske om at lære mere om denne sygdom og patientgruppe.

 

Kurset kan med fordel tages før kurset: KOL for ildsjæle

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

  • Hvilke patienter, der bør screenes for KOL – og hvorfor
  • Praksispersonalets rolle i diagnostikken
  • Ideer til hvordan du kan strukturere kontrollerne af patienter med KOL
  • Hvad spirometrien skal bruges til?
  • Hvordan spirometrien udføres og tolkes?
  • Hvordan vi kan hjælpe patienten farmakologisk og non-farmakologisk?
  • Hvordan du motiverer patienten bedst til rygestop og hvad med e-cigaretten?

 

Kurset tager udgangspunkt i DSAM's vejledning om KOL.

Vi vil arbejde ud fra et teoretisk oplæg, arbejde i små grupper med cases og udføre praktiske øvelser med spirometer.

  

Målgruppe

Praksispersonale, som har sparsom erfaring i arbejdet med patienten med KOL

 

Undervisere

Lisa Piontek, konsultationssygeplejerske

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske

 

Kursusleder

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

10. september 2019, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

8. juli 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416