Hjerte-kar-sygdomme og organisering i almen praksis for sygeplejersker (3 moduler)

Kursusnummer: 9212920

 

I forhold til den hjerte-kar-syge patient har almen praksis en stor rolle ved både opsporing, screening og behandling. Med en god struktur og organisering kan konsultationssygeplejersken varetage flere selvstændige opgaver både i form af vejledning og justering af behandlingen.

 

Du får en opdateret viden omkring hjerte-kar-sygdomme og vil få færdigheder til at kunne varetage vejledning af patienten omkring livsstilsændringer og farmakologisk behandling. Du får ideer og værktøjer til at udvikle strukturen og organiseringen af kontrollerne i praksis, og kan dermed opleve større arbejdsglæde og øget kvalitet af behandlingen.

 

Form og indhold
Kurset består af 3 moduler, og der vil være hjemmeopgave mellem hvert modul, hvor du får mulighed for at afprøve viden og metoder hjemme i egen praksis.

 

På kurset sættes fokus på følgende områder:

 • Hvad er almen praksis rolle?
 • Hvordan foretages udredning
 • Hvordan foretages risikovurdering?
 • Behandling både farmakologisk og nonfarmakologisk
 • Hvad er en sund livsstil for den hjerte-kar syge patient?
 • Hvilke psykiske reaktioner kan opstå?
 • AMI patienten
 • Hypertension
 • Atrieflimmer
 • Hjerteinsufficiens
 • Lipider, hvem behandles og hvornår?
 • Hvad er hjerterehabilitering?
 • Metoder til organisering og struktur i almen praksis
 • Hvordan kan jeg lave kvalitetsarbejde?

Vi forventer, at du forud for kurset har kendskab til DSAM- vejledningen samt er indstillet på høj deltageraktivitet, og vil arbejde med opgaver til afprøvning hjemme i egen klinik.

 

Kurset vil være en blanding mellem oplæg, og dialogbaseret undervisning baseret på cases.  Der vil være gruppearbejde, hvor I kan udveksle ideer og udvikle praksisdokumenter til brug hjemme i praksis. Der vil blive lagt vægt på kobling mellem teori og praksis, hvor du skal bringe dine egne erfaringer i spil.

 

Målgruppe
Sygeplejersker eller erfarent personale, der har arbejdet i almen praksis i flere år, og som har selvstændige konsultationer og nogen erfaring med den hjerte-kar-syge patient, og ønsker efteruddannelse.

 

Undervisere
Bo Christensen professor, alment praktiserende læge ph.d, uddannelseskonsulent PLO-E

Flemming Bro professor, alment praktiserende læge, dr.med

Heidi Dyrberg konsultationssygeplejerske, uddannelseskonsulent PLO-E

 

Kursusleder
Heidi Dyrberg konsultationssygeplejerske, uddannelseskonsulent PLO-E

 

Tid & sted

2. september 2020, 23. september 2020 og 27. oktober 2020, IDA Conference, København

Kurset afholdes alle dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

26. juni 2020 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 9.000,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding