Graviditet og barsel

Kursusnummer: 9212519

 

Livsvilkårene hos de gravide kan variere meget, og den nye familie får tidligere end før behov for råd og vejledning hos lægen. Mange af disse henvendelser er uddelegeret til praksispersonalet, andre visiteres og følges op af lægen. Svangreomsorg er en vigtig brik i forebyggelsesarbejdet ved graviditet, fødsel og barsel. Det er yderst vigtigt at vandrejournal og svangrejournal er udfyldt korrekt, så hospitalerne ikke modtager papirer med fejl og mangler.

 

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende, opdateret viden om svangreomsorgen.

 

Indhold og form

På kurset tages der udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for Svangreomsorg 2013’. Denne kan downloades som pdf fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (er på 242 sider). Vi forventer ikke, at du har læst den på forhånd, men du kan med fordel orientere dig i den inden kurset. Efterfølgende kan du anvende den som opslagsværk.

 

På kurset får du viden om:

 • Vandre- og svangerskabsjournalen
 • Hvordan udfyldes den korrekt og hvad skal der spørges ind til
 • Risikovurderinger
 • Blodprøver - hvad skal der tages og hvorfor
 • Infektioner - herunder urinvejsinfektion
 • Patologiske tilstande i graviditeten
 • KRAM-faktorer
 • Vurdering af ressourcer og risici
 • Niveauinddeling
 • Fødslen
 • 8-ugerskontrol / prævention 

Kurset gennemføres som katedral undervisning. Vi forventer en aktiv deltagelse med spørgsmål til underviser og medkursister.

 

Skulle du have spørgsmål til kurset kan disse med fordel sendes til kursusleder Susanne Malmstrøm på susanne@malmstroem.dk. Disse skal være modtaget senest en uge inden kursusstart.

 

Målgruppe

Praksispersonale som har interesse i og kontakt med gravide i praksis. Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig grunduddannelse.

 

Underviser

Marie Juhl Jørgensen, vice chefjordemoder, Rigshospitalet

 

Kursusleder

Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

9. september 2019, IDA Kursuscenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist
8. juli 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.200,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416