Den etniske patient

Kursusnummer: 9212020

 

I takt med at indvandrere og deres efterkommere udgør en større del af Danmarks befolkning, er det vigtigt, at almen praksis formår at favne den etniske patient. Den etniske patient giver ofte anledning til stor frustration i praksis pga. kulturelle og religiøse forskelle. Praksis har brug for at lære, hvordan man håndterer den etniske patient på en vejledende måde, så det danske sundhedsvæsen læres at kende, og patienterne ved, hvordan de skal begå sig. Det indebærer naturligvis, at praksis kan forstå den etniske patients baggrund og dagligdag, så der bedre kan opbygges tillid og mødet bliver i gensidig respekt og forståelse.

 

Formålet med kurset er, at give dig en bedre forståelse af den etniske patient. Du vil få redskaber til at stille krav til patienten og vi vil gennemgå, hvordan man er patient i det danske sundhedsvæsen.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

• Større forståelse af den etniske patient

• Hvilke kulturelle forskelle, herunder patienternes dagligdag og baggrund, der kan have betydning for behandlingen

• Hvordan man favner den etniske patient

• Hvilke redskaber der kan anvendes til vejledning i praksissens procedurer og regler

• Redskaber til et bedre og respektfuldt samarbejde.

 

Kurset gennemføres som katedral undervisning med aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister.

Der vil være en veksling mellem oplæg og dialog, og vi vil skabe et miljø, der fordrer vidensdeling og erfaringsudveksling.

 

Der vil blandt andet være mulighed for at drøfte specifikke cases, så du får redskaberne til at løse evt. problematikker du har oplevet i praksis. Har du en konkret case, du ønsker drøftet, opfordres du derfor til at tage den med på dagen. Informer venligst kursusleder herom, når du møder om morgenen.

 

Målgruppe

Personale i almen praksis

 

Underviser

Nadja Elgin, alment praktiserende læge

 

Kursusleder
Sara Khan, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

1. oktober 2020, Comwell Kongebrogården, Middelfart

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

1. august 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 3.300,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding