Bliv superbruger på WebReq og tovholder på WebPatient (2 moduler) AFLYST

AFLYST 

 

Kursusnummer: 9211420

 

WebPatient er et elektronisk system til almen praksis, der gør det muligt for patienter at tage hjemmemålinger af blandt andet blodtryk og blodsukkerprofil. Patienten modtager besked, vejledning og link pr. mail, og sms. Herefter kan patienten logge på WebPatient med sit NemID og taste sine informationer ind. Informationerne bliver valideret og resultatet beregnes og sendes retur som laboratoriesvar til praksis og lægger sig automatisk ind i laboratorieskemaet i patientens journal. WebPatient er fuldt integreret i laboratorierekvireringssystemet WebReq som anvendes i almen praksis.

 

Ved at implementere den digitale hjemmemonitorering så det effektiviserer det nuværende papirbaserede system, kan praksis skabe overblik og involvere patienten i egen-behandlingen. Klinikken og patienterne vil få gavn og glæde ved at koble brugen af WebPatient sammen med en hverdag, hvor høj faglighed er i fokus.

 

Målet er at du bliver superbruger på WebReq og WebPatient.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

• Laboratoriemedicin inkl. oprettelse af laboratoriemedicinprofiler

• Profiler og gruppeprofiler samt Min profilvisning

• Egne analyser

• Favoritlister

• WebPatient

• Klinikkens stamdata

• Mikrobiologi inkl. oprettelse af kvikliste

• Laboratoriesvarportalen

• Organisering af hjemmemonitorering

• Hvordan får patienterne svar, hvordan følger vi op på de patienter, der ikke sender svar samt hvordan hjælper vi de IT svage.

 

Kurset gennemføres som katedral undervisning med aktiv deltagelse og spørgsmål til underviser og medkursister. Kurset er bygget op omkring en række korte faglige indlæg, samt arbejde med pc, og opgaver individuelt eller med læringspartner. Der bliver lejlighed til at øve WebReq og WebPatient.

 

Mellem første og anden kursusdag vil du have mulighed for at arbejde med det lærte i egen praksis og komme tilbage og dele dine erfaringer samt få afklaret spørgsmål. På anden kursusdag vil en stor del af undervisningen bestå i en update i hypertension, angst og depression og astma, så kursisterne bliver fagligt opdaterede, så de kan forklare patienterne om formålet med hjemmemonitorering.

 

Du vil blive fagligt klædt på til at kunne vejlede og forklare patienten, hvordan og hvorfor hjemmemonitorering skal foretages på følgende udvalgte område: Score-skemaer omkring angst og depression, astma og hypertension.

 

OBS! Du må forvente, at der skal sættes tid af til forberedelse i forbindelse med dette kursus. Nærmere information følger.

 

Målgruppe

Praksispersonale med minimum 1 års erfaring fra almen praksis og erfaring med selvstændige kontroller.

 

Undervisere

Berit Lassen, alment praktiserende læge

Margit Rasmussen, konsulent DMDD

 

Kursusledere

Heidi Dyrberg, konsultationssygeplejerske og uddannelseskonsulent i PLO-E

Berit Lassen, alment praktiserende læge og uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Tid & sted

18. maj og 18. juni 2020, Hotel Koldingfjord, Kolding

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 begge dage, med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30.

 

Tilmeldingsfrist

18. marts 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. 

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 5.500

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard eller ved tilmelding.