Privatlivspolitik

PLO Admin

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan PLO Admin (i det følgende benævnt "Dataansvarlig") (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

PLO Admin

CVR: 10526280

Kristianiagade 12

2100 Kæøbenhavn Ø

58

 

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af Dataansvarlig ved udsendelse af invitationer samt personoplysninger indtastet af konferencedeltageren ved online tilmelding på tilmeldingswebsitet anvendes til formål relateret til afholdelsen af arrangementet, herunder håndtering af din tilmelding, opkrævning af betaling mv.
 2. Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores tilmeldingswebsite.

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af personoplysninger afhænger af anvendelse af Conference Manager™, og herunder tilmeldingswebsitet.

Nedenfor er angivet forskellige kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Fornavn, Efternavn, E-mail, Praksisnavn, Praksisadresse (vejnavn og nr.), Titel, Postnr. og by, Mobilnr., Særlige behov (allergi, vegetar m.v.)
 2. Særligt følsomme oplysninger:
  • Ingen

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Kursusledere/undervisere
 • Konferencelokationer (ved overnatning)
 • Conference Manager A/S (databehandler)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger op til 52 måneder fra arrangementet afslutning d. 28. okt. 2021.

 

3. Konsekvenser ved behandlingen

Ved indtastning af almindelige personoplysninger kan disse blive gjort offentligt tilgængelige gennem en online deltagerliste, ligesom der ved fysiske arrangementer kan blive udarbejdet navneskilte og/eller udleveret en fysisk deltagerliste.

Særligt følsomme oplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige online.

 

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne: Fornavn, Efternavn, E-mail, Praksisnavn, Praksisadresse (vejnavn og nr.), Titel, Postnr. og by, Mobilnr. er obligatoriske. Andre oplysninger kan under tilmelding også vise sig at være obligatoriske ud fra andre valg foretaget. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så er det ikke muligt at foretage en tilmelding til arrangementet.

 

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 29. maj 2020 10:12