Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder - 1 - AFLYST

Det er en stor forandringsproces du gennemlever, når du går fra at være ansat uddannelseslæge til at blive ejer af en praksis. Formålet med kurset er at ruste dig til at være i denne proces og styrke din kommende identitet som praktiserende læge. Når du er blevet ejer af en praksis, skal du kunne navigere i både at være læge og leder.

 

Det er en kompleks opgave, og kurset sætter derfor også fokus på mange aspekter ved at være leder i almen praksis. Kurset indeholder overvejelser om lægelivet anno 2019, det personlige lederskab, ledelse og organisering i forskellige slags praksis, personaleledelse og kvalitetsudvikling.

 

Kurset er en modulkursus, og består af to moduler med 3 måneders interval. Det supplerer PLO-E’s nuværende kursus ”Praksiskøb”, der derved bliver modul 3. Det vil være anbefalelsesværdigt at tage alle 3 moduler sammen, men de enkelte moduler kan tages særskilt. Man tilmelder sig og betaler pr. modul.

 

Målgruppe:

Alle uddannelseslæger i fase 3 samt for nyuddannede og nynedsatte læger.

 

Hvem er jeg og hvad vil jeg?

Formålet med første modul er både at definere rammerne for lægelivet i almen praksis og blive klogere på egne styrker og svagheder som person. Jo bedre man kender sig selv, jo bedre læge og leder er man. Modulet varer fra fredag aften til lørdag eftermiddag.

 

Undervisere

Praktiserende læge Inger Uldall Juhl

Praktiserende læge Thilde Sangild Villemann

Konsulent i PLO-E Heidi Bøgelund Frederiksen

 

Kursusleder

Konsulent i PLO-E Heidi Bøgelund Frederiksen

 

Tid & sted
Fredag den 22. november kl. 17 til lørdag den 23. november kl. 15.30, Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

7. oktober 2019

 

Pris 
3.900 kr.

  

Læs mere om Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder - 2 her

 

Bemærk, at uddannelseslæger i fase 3 kan få dækket den del af kursusafgiften der overstiger den årlige tildeling (p.t. 4.000 kr.), tabt arbejdsfortjeneste på 3.200 kr. samt transportudgifter (dog max. 2.000 kr.) gennem Fonden for Almen Praksis. Der kan kun gives tilskud til deltagelse på ét praksiskøbskursus.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134