Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering (gå-hjem-møde)

Kursusnummer: 9019220

AFHOLDES VIRTUELT

 

Med OK 18 er der kommet flere opgaver til almen praksis. Det gør det vigtigt, at du som leder prioriterer at uddelegere flere opgaver, sådan at du får brugt klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde.

På dette gå-hjem-møde sætter vi fokus på, hvordan du ved hjælp af eksempelvis teamarbejde kan uddelegere opgaver og involvere dit personale endnu mere. Det fordrer en ledelsesstil, hvor du både kan vise tillid og stille krav til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål.

 

Gå-hjem-mødet består af både oplæg og øvelser, således at vi hele tiden forholder oplæggene til din klinik.
Vi anskuer fordelene ved at uddelegere ud fra flere vinkler. Der er nemlig både økonomiske og ledelsesmæssige fordele, og vi har derfor både en revisor, en praktiserende læge og en organisationskonsulent til at undervise på mødet.

 

Revisor Sten Peters vil tale om, hvordan man kan måle på den forandring man gerne vil lave, og dermed optimere sin økonomi. Organisationskonsulent Mads Crandal og praktiserende læge Kim Sønderup vil belyse alle de ledelsesmæssige fordele ved at uddelegere og arbejde i teams.

 

Program

15.00-15.15   Præsentation

15.15-15.25   Hvad bringer fremtiden?

15.25-16.00   Teamarbejde og uddelegering

16.00-16.45   Øvelse: Hvad kan vi uddelegere?

16.45-17.30   Ledelse, prioritering og involvering

17.30-18.00   Hvordan kan vi optimere vores økonomi? Hvordan måler vi den forandring vi gerne vil lave?


                    Nøgletal og måltal. Hvad er det for nogle tal vi måler på?

 

Målgruppe

Praktiserende læger og evt. ledende praksispersonale. 

 

Kursusleder
Mads Crandal, organisationskonsulent og uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Undervisere

Kim Sønderup, alment praktiserende læge
Mads Crandal, organisationskonsulent

Sten Peters, revisor

 

Tid og sted

16. marts 2021, kl. 15.00-18.00.

Bemærk: gå hjem-mødet afholdes virtuelt  

 

Tilmeldingsfrist
1. februar 2021

 

Der er fortsat ledige pladser - klik blot på tilmelding. 

 

Pris
Kr. 900,-
Betaling sker online ved tilmelding.

 

Gå hjem-møderne er godkendt til refusion af Fonden for Almen Praksis. Det koster 900 kr. at deltage i et møde.
Du kan bruge dine efteruddannelsesmidler til at få refusion i form af kr. 2000,- for tabt arbejdsfortjeneste og op til kr. 2400,- til betaling af kursusgerbyr, evt. forplejning. 
 

Gå hjem-møderne er ikke refusionsberettigede for praksispersonale. 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416