Skyld og skam - VENTELISTE

Skyld og skam er oversete, men ofte meget dominerende følelser i et sygdomsforløb. Har jeg selv forårsaget min lidelse? Er jeg et dårligt menneske? Vi oplever, at vores patienter skammer sig over deres diagnoser og sig selv, ligesom de også føler skyld.  Derfor er det væsentligt som læge, at kunne skelne mellem disse følelser for at hjælpe patienterne både forebyggende og i tabubelagte sygdomme. 

 

Skyld og skam er selvfølgelig ikke kun noget patienten føler. Det er en følelse, som også læger har. Det kan være i behandlingen, i patientmødet, i forbindelse med fejl/ klager eller simpelthen som reaktioner på vores egne tanker og som repræsentanter for et mere og mere standardiseret og presset system. Vi behandler på kurset også lægens skam. Din skam.

 

Forskning viser, at skyld fører til positive forandringer pga motivation. Desværre viser forskningen også, at skam er demotiverende og forhindrer positive forandringer.Hvordan påvirker vores egen skam vores syn på patientens skyld og skam? Står den i vejen for, at vi kan tale om det? Står den i vejen for os som læger generelt? Som mennesker?

 

Skam er en vedligeholdende faktor i forhold til stress og depressioner. Her er sundhedspersonale og læger særligt udsatte. Samtidig er lægen ofte involveret i patienters stresssygemeldinger, og her kan viden om skam være en særlig vigtig kompetence. 

 

Kurset sætter skarpt på skyld og skam, herunder begrebsafklaring. Vi undersøger følelsen, som må erkendes før den kan tackles og vi vil belyse, hvad skyld og skam har af konsekvens i læge-patient relationen, og hvordan vi kan håndtere dette.  Ved at sætte fokus på skyld og skam mener vi, at kunne hjælpe patienterne bedre, skabe bedre forståelse og kontakt i konsultationen og give lægen mere styrke i arbejdet - måske endda også på et personligt niveau.

 

At komme skyld og skam til livs kræver spirituel modenhed. Åbenhed og fællesskab vil være nøgleord, fagpsykologi og workshops såvel som kunst og musik vil være værktøjer.

Når vi er færdige, har vi alle fået taget skridt til at se på egen skam og skyld med et mere klart, modigt og ærligt sind. Og vi har fået værktøjer til i patientmødet at opdage patientens skyld og skam, tale om den og forsøge at afhjælpe den.

 

Blanding af oplæg fra undervisere, gruppearbejde, workshops og musikalske indslag som inspiration.

Det forventes, at deltagerne arbejder med agtsomhed, åben opmærksomhed og tilstedeværelse og at man er respektfuldt undersøgende og gensidigt understøttende og at enhver deltager aktivt.

 

Målgruppe
Praktiserende læger.

 

Kursusleder
Praktiserendee læge Anette Skov
Praktiserende øjenlæge Peter Fahmy

 

Undervisere
Krista Korsholm Bojesen, praktiserende klinisk psykolog og foredragsholder. Har skrevet speciale om skam og udgivet bogen ”skam”.

Nikolaj Zeuthen, ph.d. i filosofi og litteratur, underviser, forfatter og musiker.

Oliver Hoiness, Sexolog, underviser, musiker.

Jakob Millung, Underviser og erfaren workshopafholder  i ”samspil” i bred forstand, konservatorie uddannet musiker.

 

Tid & sted

25. – 26. november 2019, Hotel Vejlefjord, Vejle

Internatkursus - overnatning er incl.


Tilmeldingsfrist

25. september 2019


Pris
9.600 kr.

 

 

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134