Skyld og skam

Skyld og skam er oversete, men ofte meget dominerende følelser i et sygdomsforløb. Har jeg selv forårsaget min lidelse? Er jeg et dårligt menneske? Vi oplever, at vores patienter skammer sig over deres diagnoser og sig selv, ligesom de også føler skyld. Derfor er det væsentligt som læge at kunne skelne mellem disse følelser for at hjælpe patienterne.
 
Skyld og skam er ikke kun noget patienten føler. Det er også en følelse, som vi læger har. Det kan være i patientmødet, i behandlingen, i forbindelse med fejl og klager, møde med ”systemet” eller som reaktion på vores tanker. Vi behandler på kurset også lægens skam.
 
Forskning viser, at skyld fører til positive forandringer pga. motivation. Desværre viser forskningen også, at skam er demotiverende og forhindrer positive forandringer. Hvordan påvirker vores egen skam vores syn på patientens skyld og skam? Står den i vejen for, at vi kan tale om det? Står den i vejen for os som læger generelt? Som mennesker?
 
Skam er en vedligeholdende faktor i forhold til stress og depressioner. Her er sundhedspersonale og læger særligt udsatte. Samtidig er lægen ofte involveret i patienters stresssygemeldinger, og her kan viden om skam være en særlig vigtig kompetence.
 
Kurset sætter skarpt på skyld og skam, herunder begrebsafklaring og redskaber til håndtering. Vi undersøger følelsen, som må erkendes før den kan tackles og vi vil belyse, hvad skyld og skam har af konsekvens i læge-patient relationen, og hvordan vi kan håndtere det.Ved at sætte fokus på skyld og skam mener vi, at kunne hjælpe patienterne bedre, skabe bedre forståelse og kontakt i konsultationen og give lægen mere styrke i arbejdet - måske endda også på et personligt niveau.
 
At komme skyld og skam til livs kræver modenhed. Åbenhed og fællesskab vil være nøgleord, fagpsykologi og workshops såvel som kunst og musik vil være værktøjer. Når kurset er færdigt, har vi fået værktøjer til i patientmødet at få øje på patientens skyld og skam, at tale om den og forsøge at afhjælpe den. Måske vi også har taget et skridt til at se på egen skam og skyld med et mere klart, modigt og ærligt sind.

 

Målgruppe
Praktiserende læger.

 

Kursusleder
Praktiserendee læge Anette Skov
Praktiserende øjenlæge Peter Fahmy

 

Undervisere
Krista Korsholm Bojesen, praktiserende klinisk psykolog og foredragsholder. Har skrevet speciale om skam og udgivet bogen ”skam”.

Nikolaj Zeuthen, ph.d. i filosofi og litteratur, underviser, forfatter og musiker.

Oliver Hoiness, Sexolog, underviser, musiker.

Jakob Millung, Underviser og erfaren workshopafholder  i ”samspil” i bred forstand, konservatorie uddannet musiker.

 

Tid & sted

5. – 6. oktober 2020. Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konference.

Internatkursus - overnatning er incl.


Tilmeldingsfrist

24. august 2020


Pris
9.900 kr.

 

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134